Meghívó Képviselő-testületi Ülésre

Feltöltve: 2022-09-19

M e g h í v ó

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. szeptember 27-én (kedden),

1400 órai kezdettel tartja soros ülését,

melyre tisztelettel  m e g h í v o m.

Az ülés helye: Bácsalmási Művelődési Központ 2. sz. oldalterme

…../2022. KT-ülés

A veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, de a Kormány a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendeletében arról döntött, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

NYÍLT ülésre javasolt napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Témafelelős: Zobokiné Bite Gyöngyi testületi ügyintéző
  Előterjesztés
 2. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
  Előadó: Németh Balázs polgármester
 3. 2022. szeptember havi jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról                        
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés
 4. Az intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 3/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 5. A szociális ellátásokról szóló 4/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 6. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének IV. módosítása
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés
 7. A Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nkft. 2022. I. félévi elszámolása
  Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes, a Bácsalmási Közszolgáltató Nkft. ügyvezetője
  Előterjesztés
 8. Beszámoló a Bácsalmás Városért Közalapítvány 2021. évi tevékenységéről
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 9. BKTT Óvoda-Bölcsődéjének beszámolója a 2021/2022-es nevelési évben végzett tevékenységéről, valamint a 2022/2023-as nevelési év munkatervének véleményezése
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 10. Bácsalmáson működő iskolák tájékoztatója a 2021/2022-es tanévben végzett tevékenységükről
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 11. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati kiírása
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 12. A Bajai Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés felülvizsgálata
  Témafelelős: Dervalics Roland vagyongazdálkodási és üzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés
 13. A víziközmű-rendszerek tizenöt éves időtávra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terve (GFT) felújítási és pótlási tervrészének véleményezése, a beruházási tervrész elfogadása     
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés
 14. a BESZ Kft. ingatlan-használati és feladat-ellátási szerződésének felülvizsgálata
  Témafelelős: dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző és Szakola Zoltán hatósági ügyintéző
  Előterjesztés
 15. Tájékoztató az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés
 16. Bácsalmás településrendezési eszközeinek módosítása keretében partneri egyeztetés lezárása
  Előterjesztés
 17. Bácsalmás településrendezési eszközeinek módosítása keretében állásfoglalás környezeti vizsgálatról
  Előterjesztés
 18. Bácsalmás településrendezési eszközeinek módosítása keretében OTrT megfeleltetés
  Előterjesztés
 19. Bácsalmás belterület 1990/2 helyrajzi számú ingatlanon fekvő elárusító pavilon ingyenes felajánlása
  Előterjesztés
 20. Nyertes ajánlattevő feltételes kiválasztása az 545540 azonosító számú „Kossuth utca felújítása” című projekt keretén belül kátyúmentesítési munkák elvégzése tárgyában, vállalkozási szerződés elfogadása
  Előterjesztés

Zárt ülésre javasolt:

 1. Jelentés a BESZ Kft. 2022. I. félévi gazdasági, pénzügyi helyzetéről
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető

Bácsalmás, 2022. szeptember 15.

Németh Balázs

polgármesterLegfrissebb híreink