Meghívó Képviselő-testületi Ülésre 2024.03.26.

Feltöltve: 2024-03-17

M e g h í v ó

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2024. március 26-án (kedden),

1400 órai kezdettel tartja soros ülését,

melyre tisztelettel  m e g h í v o m.

Az ülés helye: Bácsalmási Művelődési Központ 2. sz. oldalterme

…../2024. KT-ülés

NYÍLT ülésre javasolt napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Témafelelős: Zobokiné Bite Gyöngyi testületi adminisztrátor
  Előterjesztés
 2. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
  Előadó: Németh Balázs polgármester
 3. 2024. március havi jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról                         
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés
 4. Önkormányzati rendelet alkotása a Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá nyilvánításáról
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés
 5. A szociális alapszolgáltatások önköltség elemeinek 2024. évi megállapítása
  Témafelelős: Szabó Erika, az Alapszolgáltatási Központ vezetője
  Előterjesztés
 6. Az intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 3/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatot követő módosítása
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 7. Beszámoló a Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2023. évi tevékenységéről
  Témafelelős
  : Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 8. Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2024. évi munkaterve és szolgáltatási terve
  Témafelelős
  : Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 9. 2024. évi közbeszerzési terv elfogadása
  Témafelelős: Kerényi Tamás beruházási ügyintéző
  Előterjesztés
 10. Pályázati felhívás civil szervezetek 2024. évi támogatására
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 11. 2024. évi tűzifa támogatás
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 12. A Bácsalmás Város Önkormányzata 2025. évi villamosenergia felhasználásának biztosítása érdekében indított közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése és elfogadása
  Témafelelős
  : dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző           
  Előterjesztés         
 13. Tájékoztató a Bácsalmásért Feldolgozó és Értékesítő Start Szociális Szövetkezet 2023. II. félévi tevékenységéről
  Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes igazgatósági elnök
  Előterjesztés
 14. Tájékoztató a Bácsalmási Start Szolgáltató Szociális Szövetkezet jelenlegi helyzetéről
  Témafelelős: Kulesevics János igazgatósági elnök
  Előterjssztés
 15. Egyebek

Zárt ülésre javasolt:

 1. Új lakásbérleti szerződés megkötése a Bácsalmás, Táncsics u. 70-72., I. em. 10. szám alatti (9/32 sorszámú), 30 m2  alapterületű önkormányzati lakás vonatkozásában
  Témafelelős: Tóth Attila városüzemeltetési ügyintéző
 2. Új lakásbérleti szerződés megkötése a Bácsalmás, Táncsics u. 70-72., II. em. 2. szám alatti (9/21 sorszámú), 30 m2  alapterületű önkormányzati lakás vonatkozásában
  Témafelelős: Tóth Attila városüzemeltetési ügyintéző

Bácsalmás, 2024. március 12.

Németh Balázs

polgármesterLegfrissebb híreink