Meghívó testületi ülésre 2022.11.29

Feltöltve: 2022-11-23

M e g h í v ó

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. november 29-én (kedden),

1400 órai kezdettel tartja soros ülését,

melyre tisztelettel  m e g h í v o m.

Az ülés helye: Bácsalmási Művelődési Központ 2. sz. oldalterme

…../2022. KT-ülés

A veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, de a Kormány a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendeletében arról döntött, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

NYÍLT ülésre javasolt napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Témafelelős: Zobokiné Bite Gyöngyi testületi ügyintéző
  Előterjesztés
 2. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
  Előadó: Németh Balázs polgármester
 3. 2022. november havi jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról                         
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
 4. Az önkormányzati lakások bérleti díjának felülvizsgálata
  Témafelelős: Dervalics Roland vagyongazdálkodási és üzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés
 5. Piaci, vásártéri díjtételek megállapítása 2023. évre
  Témafelelős: Vérné Soltész Ilona vagyongazdálkodási és üzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés
 6. Beszámoló Bácsalmás város mezőgazdasági helyzetéről
  Témafelelős: Vérné Soltész Ilona vagyongazdálkodási és üzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés
 7. 2023. évi Startmunka mintaprogramban való részvétel
  Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes, a BÖKK Nkft. ügyvezetője
  Előterjesztés
 8. Bencze Lajos kérelme Bácsalmás városnév használatára
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés
 9. Tájékoztató a lakóhelyi környezet, illetve azon belül kiemelten az országos és helyi védettségű területek állapotának alakulásáról
  Témafelelős: Vérné Soltész Ilona vagyongazdálkodási és üzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés
 10. Tájékoztató a „Bácsalmási Adventi Napok” szervezésének előkészületeiről (idősek karácsonya, köztéri karácsony)
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 11. Egyebek

Zárt ülésre javasolt:

 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évre vonatkozó pályázatainak elbírálása
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető

Bácsalmás, 2022. november 16.

Németh Balázs

polgármesterLegfrissebb híreink