Meghívó testületi ülésre 2022.11.29

Feltöltve: 2022-11-23

M e g h í v ó

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. november 29-én (kedden),

1400 órai kezdettel tartja soros ülését,

melyre tisztelettel  m e g h í v o m.

Az ülés helye: Bácsalmási Művelődési Központ 2. sz. oldalterme

…../2022. KT-ülés

A veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, de a Kormány a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendeletében arról döntött, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

NYÍLT ülésre javasolt napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Témafelelős: Zobokiné Bite Gyöngyi testületi ügyintéző
  Előterjesztés
 2. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
  Előadó: Németh Balázs polgármester
 3. 2022. november havi jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról                         
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés
 4. Az önkormányzati lakások bérleti díjának felülvizsgálata
  Témafelelős: Dervalics Roland vagyongazdálkodási és üzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés
 5. Piaci, vásártéri díjtételek megállapítása 2023. évre
  Témafelelős: Vérné Soltész Ilona vagyongazdálkodási és üzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés
 6. Beszámoló Bácsalmás város mezőgazdasági helyzetéről
  Témafelelős: Vérné Soltész Ilona vagyongazdálkodási és üzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés
 7. 2023. évi Startmunka mintaprogramban való részvétel
  Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes, a BÖKK Nkft. ügyvezetője
  Előterjesztés
 8. Bencze Lajos kérelme Bácsalmás városnév használatára
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés
 9. Tájékoztató a lakóhelyi környezet, illetve azon belül kiemelten az országos és helyi védettségű területek állapotának alakulásáról
  Témafelelős: Vérné Soltész Ilona vagyongazdálkodási és üzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés
 10. Tájékoztató a „Bácsalmási Adventi Napok” szervezésének előkészületeiről (idősek karácsonya, köztéri karácsony)
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 11. A Bácsalmási Közszolgáltató Nkft. visszatérítendő támogatás iránti kérelme
  Előterjesztés
 12. 2023. évi folyószámlahitel felvétele
  Előterjesztés
 13. Nyersanyagnorma emelés a városi önkormányzat által működtetett konyhákon
  Előterjesztés
 14. Az intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 3/2018. (III. 29.) rendelet módosítása
  Előterjesztés
 15. A szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztés
 16. RRF-1.1.2-21-2022-00089 kódszámú, „Új bölcsőde kialakítása Bácsalmáson” elnevezésű támogatott projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás elvégzésére árajánlatot adó szervezetek kijelölése
  Előterjesztés
 17. Közbeszerzési eljárás indítása Bácsalmás Város Önkormányzata 2023. évi villamosenergia felhasználásának biztosítása érdekében.
  Előterjesztés

Zárt ülésre javasolt:

 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évre vonatkozó pályázatainak elbírálása
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető

Bácsalmás, 2022. november 16.

Németh Balázs

polgármesterLegfrissebb híreink