Belterületi utak fejlesztése Bácsalmáson


Bácsalmás Város Önkormányzata pályázatot nyert a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022- 00008 azonosító számon igényelt „Belterületi utak fejlesztése Bácsalmáson” elnevezésű projekt keretében 2022. december 9-én kelt Támogatói döntés szerint. A támogatott projekt megvalósítása megkezdődött.

Az elnyert támogatás összege: 120 millió Ft.

A benyújtott pályázatban az Önkormányzat több kivett közterület típusú közútjának felújítása valósul meg. Ezek az alábbiak:

  • Kossuth u. déli része, mely a Jovánovics utcában folytatódik: az útszakasz a Narancsik Pál utcától kezdődően 430 fm hosszan (kivéve a vasúti átjáró előtti és utáni 8-8 méter, mely a felújítással nem érintett),
  • Kosztolányi utca: a Szt. István utca és a Kinizsi utca közötti szakasza, 120 fm hosszan,
  • Rózsa utca (korábban Rózsa Ferenc utca) a Táncsics Mihály utca és József Attila utca között teljes egészében, 297,6 fm hosszan.

Az átépített vagy korszerűsített közutak hossza így 848 m.

A tervező cég kiválasztása 2023. márciusában megtörtént, a kiviteli tervek várhatóan 2023. szeptemberre készülnek el.

2023. júniusban a közbeszerzési eljárást lefolytató céggel is megkötöttük a szerződést. A közbeszerzési eljárás kiírása a tervek elkészülte után indulhat, mely várhatóan a téli hónapokban lezajlik.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2024.11.30.