Üzemcsarnok létesítése a bácsalmási iparterületen

Üzemcsarnok II. – Bácsalmás


TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00024

Kedvezményezett: Bácsalmás Város Önkormányzata
Projekt száma: TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00024
Projekt címe: Üzemcsarnok létesítése a bácsalmási iparterületen
Projekt összköltsége: 481.520.926.-Ft.
A támogatás intenzitása: 100%
Tervezett befejezési dátum: 2023. március 31.
A pályázati támogatás jogcíme: helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás, csekély összegű támogatás

A pályázat lényegi tartalmának rövid ismertetése:

A pályázati forrás segítségével Bácsalmás Város Önkormányzata az iparterület következő ütemű fejlesztését valósítja meg egy termelési, vagy szolgáltatási tevékenységre alkalmas üzemcsarnok létesítésével. Az üzemcsarnok a Bácsalmás délkeleti részén kialakított közművesített iparterület 1716/9 helyrajzi számú ingatlanján épül fel.

A tervek alapján az üzemépület hozzávetőlegesen 1000 m2 nagyságú lesz, amely területnagyság az üzemcsarnokot, az irodarészt és a kapcsolódó szociális helyiségeket foglalja magában.

A kialakítandó üzemcsarnok alkalmas lesz arra, hogy azt egy kiválasztott vállalkozás telephelyként, üzleti környezetként termelés, vagy szolgáltatás végzése céljából igénybe vegye. Az Önkormányzat a pályázati felhívás előírásainak megfelelően a csarnokot a pályázat fenntartási időszakának lejártáig versenyeztetési eljárás alapján bérbe adja, majd pedig a tervek szerint a foglalkoztatottak számának függvényében lehetőséget biztosít az üzemcsarnok kedvező feltételek mellett történő megvásárlására.


2021. január 26.

Megkezdődött az Üzemcsarnok tervezése.

A projekt tervezői szolgáltatásának elvégzésére a tervező vállalkozás kiválasztása polgármesteri határozat alapján megtörtént. A tervezési szerződés a Klingler Mérnöki Iroda Bt.-vel aláírásra került. A szerződés alapján a tervező engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elvégzésére vállalt kötelezettséget. A tervezési folyamatok teljes körű elvégzésének határideje: 2021. szeptember 10. napja. A tervező díj kifizetésének forrása a pályázat költségvetéséből biztosított.


2021. július 21.

Építési engedélyt kapott az Üzemcsarnok.

Az iparterületen építendő Üzemcsarnok építési engedélyt kapott, amely építési engedély a mai napon véglegessé vált. Ezzel elkészült az engedélyes tervdokumentáció, a tervező a vállalásnak megfelelő ütemezésben végzi a munkáját.


2021. szeptember 10.

Befejeződött a tervezés.

Az Üzemcsarnok kiviteli tervdokumentációja elkészült, Bácsalmás Város Önkormányzata részére átadásra került. A tervezői tevékenységek ezzel határidőben befejeződtek. A rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció alapján megkezdődhet a közbeszerzés előkészítése.


2021. szeptember 28.

Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó kiválasztása.

A pályázat költségvetésében támogatott forrás biztosított az üzemcsarnok kivitelezőjének szakszerű kiválasztása érdekében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó igénybevételére. Ehhez Bácsalmás Város Önkormányzata szakértői szolgáltatást vesz igénybe. A legkedvezőbb árajánlatára tekintettel kiválasztott közbeszerzési szaktanácsadó a FAKSZ-LINE Bt., a Hivatal köztisztviselőivel, a tervezővel való folyamatos együttműködés során kidolgozza az építőipari kivitelező vállalkozás kiválasztására irányuló ajánlattételi felhívás feltételrendszerét a hatályos közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően.


2021. október 10.

Projektmenedzsment

A projekt mérföldkövei a jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján aktualizálásra kerültek. A projektmenedzseri munka folyamatos, a szükséges forrásátcsoportosítások a támogatási szerződésben átvezetésre kerültek. Likviditási tervünket a Magyar Államkincstár elfogadta, a projekt zavartalan pénzügyi lebonyolítását biztosító előleg Bácsalmás Város Önkormányzata rendelkezésére áll.


2021. november 10.

Műszaki ellenőr kiválasztása.

A támogatott pályázati projekt megvalósítása folyamatos és időarányos. A Képviselő-testület által kiválasztott tervező a terveket elkészítette, a közbeszerzési tanácsadó kiválasztása megtörtént, az üzemcsarnok építőipari kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó ajánlattételi felhívás pedig rövidesen megjelenhet a Közbeszerzési Értesítőben.

Célszerűnek mutatkozott az építőipari tevékenységet felügyelő műszaki ellenőr beszerzési eljárás keretében történő kiválasztása és vele megbízási szerződés megkötése, annak érdekében, hogy már a projekt kezdeti szakaszától kezdődően hatékony segítséget nyújthasson, akár már a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során felmerülő műszaki jellegű kérdéskörök tisztázásában is. Az építési műszaki ellenőri tevékenységre irányuló megbízási szerződés aláírása a képviselő-testület jóváhagyó határozata (184/2021. (IX.28.) ) alapján a RAMONÁD Bt.-vel, mint vállalkozóval a mai napon megtörtént.


2022. március 20.

Eredménytelen közbeszerzés

A pályázat építőipari kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás befejeződött. A beérkezett hat árajánlatból négy ajánlat érvénytelelennek bizonyult. A két érvényes pályázatból került kiválasztásra a kedvezőbb ajánlat, azonban az építőiparban tapasztalható nagymérvű áremelkedések miatt a szerződéskötéshez pótfedezett bevonására lett volna szükség. A képviselő-testület döntése a pótfedezet biztosítását nem tette lehetővé, ezért az eljárás eredménytelen lett, ismét kiírásra kerül a közbeszerzés.


2022. május 16.

Eredményes közbeszerzés

Az üzemcsarnok építőipari kivitelezőjének kiválasztására ismételten meghirdetett közbeszerzési eljárásra három eredményes ajánlat is érkezett. A nyertes pályázóval való szerződéskötéshez a projektben rendelkezésre álló forrás mellett— a jelentős építőipari drágulások miatt — többletforrás bevonása is szükségessé vált. A pótfedezett biztosítását a projekt költségvetésén belüli átcsoportosításokkal, illetve a Magyar Államkincstárhoz benyújtott költségnövekmény támogatási igény révén sikerült megvalósítani. Ezzel a köszbeszerzési eljárás sikeresen lezárult.


2022. június 1.

A kivitelezői szerződés megkötésre került

A közbeszerzési eljáráson nyertes ajánlattevő, a hódmezővásárhelyi székhelyű Schlosser-Bau Építőipari Kft. képviseletében Polgár Zalán ügyvezető és Németh Balázs polgármester május 26-án aláírták a kivitelezői szerződést. A munkaterület átadását követően várhatóan július elején megkezdődnek az előkészítő munkálatok.

A munkálatok tervezett egy éves időtartama alatt a megnövekedett munkagép forgalommal kell számolni az iparterületre vezető útszakaszokon. 


2022. július 1

Sajtóközlemény (.pdf)


2022. július 17.

Többlettámogatás

A beruházáshoz igényelt többlettámogatást pozitív elbírálásban részesült, ezért az önkormányzatnak nem kell saját forrásokat bevonnia a projekt megvalósításához. A kapcsolódó szerződésmódosítások elkészültek, a projektmenedzsmenti feladatok ellátása folyamatosan zajlik. 


2022. október 28.

Marketingszolgáltató kiválasztása

A projekt megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítunk a marketingcélú kommunikáció megvalósítására, melynek megfelelő biztosítására a szolgáltató kiválasztása megtörtént, a vállalkozói szerződés pedig aláírásra került a legkedvezőbb árajánlatot nyújtó szolgáltatóval.

A projekt megvalósítását ellenőrző szervezett mind a szakmai beszámolókat, mind a beruházáshoz kapcsolódó elszámolásokat elfogadta, ezzel az önkormányzat minden vonatkozó kötelezettségét teljesítette, a projekt ütemezetten halad.


2022. november 21.

Félúton

A műszaki ellenőr, a beruházó és a kivitelezők közötti rendszeres kooperációs egyeztetések biztosítják a zökkenőmentes megvalósítást, melynek eredményeként az üzemcsarnok fizikai készültségi szintje a terveknek megfelelően elérte az 50%-ot. Az építkezés az előírásoknak megfelelően jelenleg is időarányosan és ütemezetten halad. A létesítmény építése várhatóan a kitűzött határidőre, 2023. februárjában fejeződik be.

A beruházás részleteiről, előrehaladásról a Bácsalmási Városi Hírekben, illetve közösségi online csatornákon keresztül folyamatos tájékoztatást nyújtunk a lakosság számára.


2022. december 20.

Képes beszámoló


2022. december 22.

Decemberi eredmények

A benyújtott szakmai beszámolókat és a kifizetési kérelmeket a projekt megvalósítását ellenőrző szervezet egyaránt rendben találta.

A nagyobb mennyiségű csapadék okozta nehézségek ellenére az építkezés továbbra is ütemezetten halad. A csarnoképület belső tereinek kialakítása megkezdődött, illetve a szociális helyiségeknek otthont adó irodaépület födémszerkezetének munkálatai zajlanak. 


2023. március 6.

Megjelent a pályázati felhívás

Megjelent a pályázati felhívás az Üzemcsarnok bérbeadására, mely az ipari termelésre, maximum közepes tűzvédelmi kockázati besorolású termékgyártásra és nem élelmiszeripari feladatok elvégzésére használható. Az iroda és szociális blokk 340 négyzetméteres és két részre osztva található, az emeleti és földszinti helyiségek pedig alkalmasak két külön vállalkozás egyidejű irányítására is. A pályázati felhívásban részletesen megtalálhatóak az infrastrukturális adottságok és a pályázat feltételei.

A  pályázati felhívás és további részletek:

Pályázati Felhívás
 


2023. április 30.

A projekt befejeződött

A projekt a tervezetteknek megfelelően 2023. április 30. napjával befejeződött. A pályázat tevékenységei hiánytalanul megvalósultak. Nyílt, diszkriminációmentes pályázati eljárás keretében kiválasztásra került a leendő bérlő, akivel az üzemcsarnokra vonatkozó bérleti szerződés az Irányító Hatóság jóváhagyó döntése esetén megköthető.

A projektmenedzsment feladata a pályázat zárásához kapcsolódó feladatok elvégzése, a fenntartási időszakba léptetés hatékony elősegítése, azaz a záró elszámolás és a záró szakmai beszámoló benyújtása, műszaki szempontból pedig a használatba vételi engedélyezési eljárás eredményes lefolytatása.


2023. május 5.

Képes beszámoló