Bölcsőde Kialakítása Bácsalmáson

Bácsalmás Város Önkormányzata

Sajtóközlemény

Bölcsőde kialakítása Bácsalmáson

Bácsalmás Város Önkormányzata 2019. október 7-én vissza nem térítendő támogatást nyert 137,5 millió Ft összegben a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretében iparterület kialakítására.

 

Bácsalmás Város Önkormányzata TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00018 azonosítószámú projekt keretében új bölcsőde kialakítását valósította meg Bácsalmás, Kunbajai út 1. sz alatti ingatlanon.

A városban a gyermeklétszám növekedése okán szükségessé vált újabb bölcsődei férőhelyek létesítése, amely célszerűen a meglévő épület átalakításával oldható meg. A település fejlődése, a munkaerő helyzete alakulásának elemzése alapján a 26 férőhelyes bölcsőde létrehozására mutatkozott igény. A bölcsődei ellátás célja a napközbeni kisgyermekellátásban a meglévő értékek megőrzése, a szakmaimunka továbbfejlesztése, a családok igényeinek megfelelően, lehetőségeink szerint, új szolgáltatások bevezetése. Az intézményben 2 bölcsődei csoportot fogunk működtetni. Egyre inkább jellemző a jelenlegi társadalmi folyamatokra, hogy a nők minél korábban igyekeznek visszatérni a munka világába, melynek oka anyagi eredetű is lehet, de a munkahelyen betöltött pozíció megtartása is fontos szempont. Ezen okok miatt jelentkező egyre növekvő igények miatt is fontos a bölcsőde mindennemű fejlesztése.

 

A projektről bővebb információt a www.bacsalmas.hu oldalon olvashatnak.

 

További információ kérhető:

Németh Balázs, polgármester

Elérhetőség: polgarmester@bacsalmas.hu

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi költségvetés előirányzataiból történő finanszírozással.