EFOP 3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben

EFOP 3.9.2-16-2017-00057 azonosító számú „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése  térségi szemléletben”

Projekt kezdete:2018.02.01.

Projekt befejezése:2021.05.01.

Támogatás intenzitása:100%

 

A pályázathoz kapcsolódó anyagok/cikkek:

1. Célkitűzés

2. Beszámoló

3. Összesített szakmai összefoglaló

 

 

1. Célkitűzés

Célkitűzések 

Bácsalmás város önkormányzata pályázatot kívánt benyújtania az „EFOP-3.9.2-16 kódszámú- Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek elnevezésű pályázati kiírás keretén belül. A minél szélesebb körű eredmények elérése érdekében a Jánoshalmi járással  konzorciumban nyújtjuk be a pályázatunkat. A projektünk célja: a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi  közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. A projektünk részcéljai: I. A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására. Ennek keretében Képzéseket biztosítanánk a felmerülő igények alapján az egészségügy,a szociális szféra ,a kultura és közművelődés területén II. A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására. III. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása. IV. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására. Bácsalmás, mint konzorcium vezető kívánja pályázatát benyújtani. A konzorcium tagjai pedig a következő települések és szervezetek: - Katymár Község Önkormányzata - Madaras Község Önkormányzata - Jánoshalma Város Önkormányzata - Borota Község Önkormányzata - Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. - Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központ A projekt keretében mentor hálózatot hozunk létre, ifjúsági klub kialakítására kerül sor. A hátrányos helyzetű családok és gyermekek részére szabadidő hasznos eltöltésére különböző programok,táborok,előadások megvalósítására kerül sor.

 

 

 

2. Beszámoló

Beszámoló 

Jánoshalma

A Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. dolgozói

30 fő résztvevő tanúsítványt szerzett Érzelmek és viselkedés szabályozása, személyes erőforrások, segítségnyújtás képzésen

30 fő résztvevő tanúsítványt szerzett Önismeret, öndefiníció, önértékelés képzésen

30 fő résztvevő tanúsítványt szerzett Konfliktus kezelés képzésen

30 fő Szupervízió tréningen vett részt

1 fő beiskolázása Mentálhigiénés szakember képzésre

25 fő gyermek angol nyelvi képzésen való részvétele

20 fő hátrányos helyzetű tanuló részére 2018. október 1. napjától 5.000Ft/fő/hónap ösztöndíj került kifizetésre. 

20 fő ösztöndíjban részesülő tanuló személyi mentorációban részesül

Borota

A 2018. 12. 10. 14 órától 16 óráig megrendezésre került Oszi a Boszi és a Mikulás című előadáson 12 fő óvodás 3 fő óvodapedagógus kíséretében és 65 fő általános iskolás tanuló 5 fő pedagógus kíséretében vett részt. A programon a Rémi Általános Iskola Borotai Tagintézményében tanulók 99 %-a vett részt.

A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ által megvalósított programok:

Összesítés:

Műszaki-szakmai eredmények:

 1. A program során az alap-és kulcskompetenciák elsajátításának támogatása tevékenység csoporthoz tartozó programokban résztvevő, támogatásban részesült tanulók: 98 fő
 2. A projekt valamely programelemébe bevont személyek száma: 18 fő

Indikátor teljesítések:

 1. Informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok (7-24 éves korúak): 97 fő
 2. Támogatott programokban részt vevő tanulók: 97 fő
 3. Továbbképzési programokban résztvevő humán közszolgáltatásokban dolgozók: 16 fő
  1. A továbbképzést bizonyítvánnyal vagy tanúsítvánnyal elvégző humán közszolgáltatásban dolgozók száma: 13 fő

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ

 1. Egyéni fejlesztés (27 fő) 
 2. SNI fejlesztő foglalkozás (6 fő)
 3. Angol nyelv (9 fő)
 4. Zeneovi (24 fő)
 5. Családsegítő Szolgálat munkatársai számára tréning (10 fő)

Katymár Községi Önkormányzat

 1. ÖKO-Szakkör – 10 fő
 2. kirándulás – 19 fő
 3. Ifjúsági Klub -Nyuszi-buli - Létszám: 10 fő
 4. Úszásoktatás – vízhez szoktatás óvodásoknak -18 fő

Madaras Község Önkormányzata

 1. A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítése, öko-tudatosság fejlesztése céljából szervezett programokon résztvevők száma: 61 fő
 2. A program során az alap- és kulcskompetenciák elsajátításához és fejlesztéséhez kapcsolódó támogatásban részesült tanulók száma: 56 fő. 
 3. Azon, helyi/terület humán alapszolgáltatásokban dolgozók száma, akik a projekt keretében képzésen/tréningen vettek részt: 3 fő. 

BÁCSALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 1. A program során az alap- és kulcskompetenciák elsajátításához és fejlesztéséhez kapcsolódó támogatásban részesült tanulók száma: 134 fő
 2. A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítése, öko-tudatosság fejlesztése céljából szervezett programokon résztvevők száma: 20 fő
 3. A projekt keretében képzésen/tréningen részt vett helyi/területi humán alapszolgáltatásokban dolgozók-6 fő

 

 

3. Összesített szakmai összefoglaló

EFOP 3.9.2-16-2017-00057 azonosító számú „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése  térségi szemléletben” 

Összesített szakmai összefoglaló

Az EFOP 3.9.2-16-2017-00057 azonosító számú „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése  térségi szemléletben” c. projektünk konzorciumának vezetője Bácsalmás Város Önkormányzata, biztosítja a menedzsment és szakmai irányítás által a projekt haladását, melyet a konzorcium tagjai által elfogadott Projektirányítási kézikönyv szabályoz. A projekt célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. A konzorcium tagjai: Jánoshalma Város Önkormányzata, Katymár Község Önkormányzata - Madaras Község Önkormányzata - Borota Község Önkormányzata - Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. - Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központ- Jánoshalma. Minden konzorciumi tag megkezdte szakmai munkáját, elindította szakmai programjait, képzéseit, melyeket a az egyes konzorciumi tagok szakmai beszámolójának Műszaki – szakmai eredményeiben  részletesen felsorolásra és kidolgozásra kerültek.

 


2018.02.19. Gyermekjóléti intézménnyel gazdagodik Bácsalmás
 

Bácsalmás Város Önkormányzata több környező település önkormányzatával,  szociális- és egészségügyi szervezetével konzorciumban sikeresen pályázott az EFOP-3.9.2-16 kódszámú- "Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek" elnevezésű pályázati kiíráson. Az elnyert 499,9 millió forint támogatás többek között a közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzésére, továbbképzésére, a térségben élő gyermekek és tanulók részére szervezett iskolán kívüli fejlesztő  programok, foglalkozások szervezésére, illetve a hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok közneveléshez/felsőoktatásához való hozzáférésének javítására is lehetőséget biztosít. A projekt keretében létrejövő mentorhálózat mellett egy ifjúsági klub is kialakításra kerül, melynek - a felújítást követően - a Bácsalmás, Szent János utca 13-as szám alatti ingatlan ad majd otthont. A beruházással járó munkálatok várhatóan a következő évben kezdődnek meg. 


2018.05.01 Sikeresen zárult a mediátor képzés Bácsalmáson

A hátrányos helyzetű emberek körében nagy igény van mediátori képzettséggel rendelkező szakemberekre. A mediátor feladata a közvetítői szerep és a segítségnyújtás a felmerülő nehézségek, konfliktusok megoldásában, leküzdésében, ill. elkerülésében. Ezért a szociális szolgáltatások fejlesztése által kapcsolatügyeleti mediátor képzést biztosítottunk. A két fő résztvevő részére a 60 órás oktatás elvégzéséhez a projekt szálláslehetőséget is adott. Az eredményes vizsgatételt követően mindkét szakember tanúsítványt szerzett. A megszerzett tudást a mindennapi munkavégzésük során nagyszerűen tudják alkalmazni. 


2018.05.07 Átmenetileg a bácsalmási gimnázium ad otthont a programoknak

A Hunyadi János Gimnáziumban valósulnak meg a bácsalmási hátrányos helyzetű fiatalok számára szervezett fejlesztő foglalkozások mindaddig,  amíg a Fészekház korszerűsítése meg nem történik. A munkálatokat követően az Ifjúsági klubnak otthont adó ingatlanba  költözhetnek mind a tanulást segítő, ill. az alap- és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos programok, mind pedig a különböző foglalkozások, klubtevékenységek, amelyekkel támogatjuk a gyermekek, fiatalok komplex fejlesztését, tehetségük kibontakoztatását. Az ideiglenes helyen addig is hasznos programokkal, csoportos kiállításlátogatásokkal, helyi művészek és alkotók produktumait bemutató tárlatok megtekintésével a szociális kompetenciák erősítése mellett a gyerekek megismerkedhetnek az őket körülvevő kulturális közeggel.   


2018.06.09 Öko-tudatosságot fejlesztő programok Bácsalmáson

A természeti értékeink; a levegő, a víz és az egészséges környezet védelme egyre inkább háttérbe szorul, pedig ezek azok a kincsek, amelyek az élet alapvető feltételeit jelentik számunkra. A fenntartható fejlődést és a környezetestudatosságot támogató  gondolkodásmód az élehetőbb jövő alapja, éppen ezért szervezünk öko-tudatosságra nevelő programokat. A kisebbeket játékos módon igyekszünk bevonni, míg a nagyobbaknak komplex foglalkozások és szakkörök révén mutatjuk be a környezet-tudatosság jelentőségét.  


2018.07.09 Öko-tudatos programsorozat ismereti meg a gyermekeket a természetvédelemmel

Az élet kialakulásától egészen a Bácsalmási Kossuth-park élővilágával ismerkedhettek meg a gyermekek az öko-szakkör eddig szervezett foglalkozásain. A flórát és faunát bemutató programok következő állomásain a rovarokról, kétéltűekről, gombákról és a természeti jelenségekről, csodákról szerezhetnek ismereteket a résztvevő gyermekek. A következő foglalkozás július 12-én kerül megtartásra.    


2018.07.10 Családterapeuta képzés indul

Bácsalmáson  igény mutatkozott a családsegítés terén családterapeuta képzés elvégzésére, ezért a szakképzettség megszerzése érdekében családkonzulens/családterapeuta szakirányú továbbképzést biztosítottunk. A családsegítés folyamán a szakemberek megfelelő képzettsége elengedhetetlen, hiszen az egyre sokrétűbb problémák kezelésére a megfelelő felkészülés kiemelt fontosságú. A négy féléves képzést a Wesley János Lelkészképző Főiskola biztosítja.


2018.08.30 Lezárult az öko-szakkör nyári kurzusa

A programsorozat nem titkolt célja a környezettudatos gondolkodásmód kialakítása volt a gyermekek körében. A szakkör keretében Bácsalmás és hazánk élővilágával, a természet jelenségeivel, kísérletekkel, őshonos gyógynövényekkel, gyógymódokkal, gyógyteákkal és számos, a természet jelentőségét bemutató érdekességgel ismerkedhettek meg a résztvevők. Olyan hasznos ismeretekkel gyarapodtak a gyerekek, amelyek megmutatták nekik a környezettudatosság és a fenntartható fejlődés irányát, fontosságát. 


2018.09.21 Két szakember kezdheti meg hamarosan az ifjúságvédelmi tanácsadó képzést

A Szegedi Tudományegyetem Szociális
Munka és Szociálpolitika Tanszéke felvételt hirdetett Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú továbbképzésre . A képzés célja a gyermek- és ifjúsági korosztállyal foglalkozó szakemberek szakmai kompetenciájának, identitásának fejlesztése. A szakképzettség megszerzésének támogatása érdekében a
Bácsalmási Alapszolgáltató Központ két szakembere vállalta az ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú képzés elvégzését, melyre nagy igény mutatkozik a családsegítés terén.


2018.10.05 Közbeszerzési állásfoglalásra kötött szerződést Bácsalmás Város Önkormányzata 

Bácsalmás Város Önkormányzata a hatékony, átlátható és szabályos közbeszerzés lefolytatásához a "Járásokat összekötő humánkapacitások fejlesztése térségi szemléletben" című projekt megfelelősségi állásfoglalásnak elkészítésére beszerzési eljárást folytatott le. A nyertes ajánlattevővel Németh Balázs, Bácsalmás  polgármesterre 2018. október 3-án kötötte meg a  szerződést.  A megbízott feladata lesz a szakvélemény elkészítése, amely kiterjed a projekt költségeire és tevékenységére. 


2018.11.01 Várhatóan a következő évben kezdődik a Fészekház kialakítása

Várhatóan 2019-ben kezdődnek meg a Fészek Klubnak otthont adó bácsalmási ingatlan korszerűsítési munkálatai. A fejlesztés keretében irodahelyiség, foglalkoztató szobák, játszó szoba, teakonyha és egy akadálymentesített illemhely is kialakításra kerül. A megfelelő hőtechnikai előírások betartása érdekében a külső nyílászárók  cseréje is szükséges, valamint az épület teljes hőszigetelése is megvalósul. Az akadálymenetesség érdekében a bejárati ajtót és az ahhoz vezető rámpát is újakra cserélik. A korszerűsítés a fűtésrendszerre és az elektromos hálózatra is kiterjed. 


2018.12.02 Informatikai eszközök 

Bácsalmás Város Önkormányzata a projekt műszaki-elektronikai eszközeinek beszerzésére eredményes közbeszerzést folytatott le. A vállalkozói szerződés megkötésére  2018. november 27-én került sor. Az eszközbeszerzés többek között asztali számítógépekre, laptopokra és egy multifunkcionális nyomtatóra is kiterjed. 


2018.12.18 Vadonatúj informatikai eszközökkel gazdagodott a program

A 2018. november 27-én aláírt szerződés keretében megvásárolt műszaki-elektronikai eszközök megérkeztek. 4-4 asztali számítógép és laptop, egy nagyteljesítményű nyomtató és egy 43"-os UHD televízió került beszerzésre.


2019.03.07 Megkezdődtek a Fészekház építési munkálatai

A szerződéskötést követően megkezdődtek a Bácsalmás, Szent János utca 13-as számú ingatlan felújítási munkálatai. Az 1950-es évek elején épült ház a korszerűsítését követően a gyermekjóléti funkciót betöltő Fészek Klub otthonául fog szolgálni. A építési munkák befejezése 2019. szeptemberérben várható. Addig is a kivitelezéssel járó esetleges kényelmetlenségekért a környéken élők megértő türelmét és a munkálatok környékén közlekedők fokozott figyelmét kérjük!


2019-2021 Stresszkezelési tréning

Tudományos vizsgálatok egyértelműen igazolták, hogy a túlzott stressz rossz hatással van az egészségre. A szociális szférában, a humán alapszolgáltatásokban dolgozóknak fel kell tudniuk ismerni, és segítséget kell tudniuk nyújtani a kliensek életében bekövetkező stresszhelyzetekben, ezért a projekt keretében 30 fő stresszkezelő tréningen  vett részt. A megszerzett ismeretek által a szakemberek képesek fejlődési lehetőséget nyújtani az ügyfeleknek, oldani tudják a stresszes helyzetüket így segítve őket. 


2019. nyara Úszásoktatás gyerekeknek

A gyermekkori egészséges fejlődés egyik alapköve a rendszeres mozgás, sportolási lehetőség. Azonban a településen és a régióban élő hátrányos helyzetű családok anyagi okok miatt gyakran nem tudják biztosítani gyermekeiknek a rendszeres úszásoktatást.  Ezért Bácsalmás, Madaras és Katymár települések hátrányos helyzetű gyermekeinek indult vízhez szoktatás, úszásoktatás a bácsalmási tanuszodában, amelyet nagy örömmel fogadtak a kicsik, akik közül sokan életükben először csobbanhattak a tanuszoda medencéjében.  


2019-2021 Kommunikáció a szavakon túl

Humán alapszolgáltatásban dolgozó szakemberek vettek részt a "Kommunikáció a szavakon túl" című személyiségfejlesztő tréningen. A képzést elvégző szakemberek a három település könyvtárában, művelődési házaiban és ifjúsági klubokban a 7-24 éves korú gyermekekkel, fiatalokkal foglalkoznak, biztosítják az iskolán kívüli tevékenységeket, továbbá mentori tevékenységükkel hozzájárulnak a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásához, tehetségük kibontakoztatásához . A képzés keretében olyan a képzőművészet által nyújtott kreatív technikákkal ismerkedhettek meg, melyekkel mindennapi munkájukat színesebbé tehetik.


2019.05.09 Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó képzés

 A hátrányos helyzetű gyermekekkel, fiatalokkal végzett szociális munka során a magasszínvonalú képzések, továbbképzések elengedhetetlenek, hiszen a szakembereknek naprakész tudásbázissal kell rendelkezniük. Ezért a projekt keretében gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó tréningen vettek részt a helyi területi humán alapszolgáltatás dolgozói. A képzés a gyakorlatban is nagyszerűen hasznosítható tudást biztosított a résztvevő szakemberek számára.


2019.09.27 Megtörtént a Fészekház műszaki átadása

A mai napon megtörtént a Fészek Klub otthonául szolgáló ingatlan műszaki átadása. A korszerűsítés fél éves időtartama alatt megújult a teljes elektronikai hálózat és a fűtési rendszer, a külső szigetelést kapott az épület, valamint a nyílászárók cseréje is megtörtént. Az ifjúsági klub hamarosan az immár több foglalkoztató helyiséggel, irodával, játszó szobával, akadálymentesített mellékhelyiséggel felszerelt, vadonatúj helyszínen rendezheti meg a gyerekek és fiatalok számára a fejlesztő foglalkozásait, szabadidős programjait. 


2019.11.20 Képes beszámoló az Ifjúsági klubról

Az újonnan átadott Fészekházban játékos fejlesztő foglalkozások, kézműves programok várják, filmvetítés és megannyi élmény várja a gyerekeket.


2020.11.19 Adventi készülődés az Ifjúsági klubban 

Öt héten át tartó fogalkozássorozat várja az érdeklődő gyermekeket az adventi időszak jegyében. Többek között adventi naptár, karácsonyfadísz, karácsonyi angyal készítésére is lehetőséget kapnak azok a gyerekek, akik részt szeretnének venni az ifjúsági klub által szervezett eseményen. A szükséges eszközöket a klub biztosítja. Jelentkezni november 21-ig lehet telefonon. 


2021.09.30 Az Ifjúsági klub ősszel is várja a gyerekeket

Szeptemberben is sok élmény várt az Ifjúsági klub tagjaira. Közösen barkácsoltak, filmet néztek, játszottak bent és kint, de a Kossuth-parkban is tettek látogatást, ahol a nem rég átadott kilátót is megnézték, illetve leveleket, terméseket is gyűjthettek a vállalkozó kedvűek. 


2021.08.22 Nyári ramazurit rendeztek a Fészekházban

Ügyességi játékokkal, tollas labdával, focival, rollerezéssel, gördeszkázással és még számtalan játékos sporttevékenységgel fogadta a Fészekház a "Nyári ramazúri" programban azokat a 7 és 12 év közötti gyerekeket, akik részt vettek az augusztusi eseményen.  


2021.10.19 Az Ifjúsági klub számtalan programot kínál a gyerekeknek

Többek között filmezéssel, kézműves foglalkozással, barkácsolással és rengeteg játékkal várják 7 és 12 év közötti gyerekeket. A programnak a Fészekház ad helyszínt, a Szent János utca 13. szám alatt. 


2021.10.29 Az Ifjúsági klub képekben

A Fészekházban működő Ifjúsági klub rendszeresen tart kézműves foglalkozásokat, filmezést, játékos és sport tevékenységeket, melyekre szeretettel invitálja a 7 és 12 éves gyermekeket. Októberben többek között halloween-i készülődéssel, közös mozi délutánnal, gyöngyfűzéssel és rengeteg játék készültek a gyermekeknek.  


2019-2021 Mit csinál valójában egy life coach?

Az életvezetéssel foglalkozó szakember nem ad utasításokat az ügyfél élethelyzeteivel kapcsolatban, csupán irányított kérdésekkel rávezeti, segíti abban, hogy a saját magában rejlő problémamegoldó képességeket feltárja, megismerje. Az ilyen  tudatos önismereti leckékkel lehetőség nyílik az ügyfél számára a saját életvitelében bekövetkező akadályok, nehézségek könnyebb kezelésére, önmaga általi megoldására. A projekt keretében ezért egy, 12 héten át tartó képzést biztosítottunk a humán alapszolgáltatás szakembereinek. A life coach tréning révén a résztvevők kommunikációs és együttműködési
kompetenciái nagy mértékben fejlődtek. Az új ismeretek nagymértékben segítik a hátrányos helyzetű csoportokkal és egyénekkel foglalkozó szakemberek munkáját.
 


2020-2021 Életpályaindító online programok indultak a Hunyadi János Gimnázium tanulóinak

A jelenlegi vírushelyzet pszichológiai hatásai, a fizikai elszigetelődéssel járó negatív érzelmek, a lelki egészség megőrzése gyakran komoly kihívást jelent mind a felnőtteknek, mind pedig a fiataloknak, gyerekeknek. Ezért online rendezvényeken és programokon kapnak segítséget a Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium tanulói, melyeken a COVID-19 vírushelyzet és a pandémia okozta nehézségek kezelésében, a felmerülő problémák megoldásában hasznos tanácsokkal, használható és hatékony módszerekkel ismerkedhetnek meg interaktív formában. 
 


2020-2021 TSMT terapeuta képzés

A TSMT, avagy a tervezett szenzomotoros tréning egy mozgásterápia, amely a nagy- és finommozgások fejlesztése által strukturálja tovább az idegrendszert. A résztvevő
szakembereknek gyakorlati tudással,
feladatokkal, új eszközök megismerésével gyarapodtak az ismeretei. A tanfolyam elvégzésével az iskolakezdés előtt álló gyermeknek tudnak segítséget nyújtani, illetve a foglalkozásokon a 3 hónapos és 11 éves kor közötti gyermekek számára is fejlesztő gyakorlatokat tudnak alkalmazni.