EFOP-3.7.3-16-2017-00280 Formális és informális alkalmak szervezése Bácsalmáson

A Támogató az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása tárgyú felhívást tett közzé, melyre Bácsalmás Város Önkormányzata EFOP-3.7.3-16-2017-00280 azonosító számon regisztrált, 2017.05.15. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2018.03.30. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.05.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.07.29.

A Projekt összköltsége: 79 962 830 Ft

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

A projekt tartalmának bemutatása: 

Az egész életen át tartó tanulása keretei között a településen készségeket fejlesztő tanfolyamok, havi szakkörök, heti szakkörök, ismeretterjesztő előadások és művészeti csoportok fognak megvalósulni. A projekt tervezése során szakmai terv készült, amelynek fontos részét képezte a felmérési folyamat a helyi igények és esetlegesen kialakult problémák kapcsán.

Programok:

A projekt keretében főleg Bácsalmásról, illetve a környező településekről kerül bevonásra a célcsoport.

Összesen 16 program lebonyolítására kerül sor, melyek a következők:

Tanfolyamok: Informatika tanfolyam, Kismama tanfolyam, Tanulástechnikai tanfolyam. A tanfolyamok során alkalmanként minimum 10 fő részvételével valósulnak meg.

Klubfoglalkozás: Életvezetési klub

Havi szakkörök: Felnőtt rajz és festő szakkör, Fotó klub. A havi szakkörök alkalmanként minimum 6 fő részvételével valósulnak meg.

Heti szakkör: „Házitündér” képző, A heti szakkör alkalmanként minimum 6 fő részvételével fog megvalósulni.

Ismeretterjesztő előadások: Drogprevenciós előadás, mely során minimum 25 fő részvételével fognak megvalósulni.

Műhelyfoglalkozás: Nemezkészítés, Agyagozás, Papírmerítés, Bőrözés.

Foglalkozássorozat: Mazsola foglalkozások – kismamák részére.

Szabadegyetem: Nemzetközi Művésztelep – hazai és határon túli aktív alkotóművészek részvételével, 1 alkalommal egy évben, minimum 30 fő bevonásával.

Kompetenciafejlesztő, szak vagy alkotótábor: Rajz és festőtábor felnőtt korosztály részére, illetve Tűzzománc tábor felnőtt korosztály részére. Természetesen egyes programok külső szakértelem lebonyolításával fognak megvalósulni, a magas szintű hatékonyság érdekében, de egyes tanulási formáknál saját megvalósítóval történik a lebonyolítás. A külső szakértők az alábbi 4 programokban fognak részt venni: Informatikai tanfolyam, Tanulástechnikai tanfolyam, Rajz és festőtábor felnőtt korosztály részére, Tűzzománc tábor felnőtt korosztály részére.

A 24 hónap megvalósítása során az egyes programok arányosan kerülnek elosztásra, az egyes célcsoportok igényeihez mérve. A program során minimum 100 fő kerül bevonásra. A 24. hónap végére teljesítésre kerülnek még a vállalt indikátorok, miszerint bevonásra kerül 15 fő inaktív, és 15 fő munkanélküli, továbbá a bevonásra került személyek 50%-a hátrányos helyzetű személy. A projekt során 5 fő szakmai megvalósítót is alkalmazunk heti 40 órában.