A helyi identitás és kohézió erősítése a bácsalmási térségben

Bácsalmás Város Önkormányzata A helyi identitás és kohézió erősítése a Bácsalmási térségben című, TOP-5.3.1-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott pályázata támogatásban részesült.

A projekt 2018.11.01. - 2022.12.01. közötti időszakra terjed ki.

A projekt megvalósítói: Bácsalmás Város Önkormányzata, mint főpályázó és konzorciumvezető, Bácsszőlős Község Önkormányzatával, Csikéria Községi Önkormányzatával, Kunbaja Község Önkormányzatával, Mélykút Város Önkormányzatával és Tataháza Község Önkormányzat pedig mint konzorciumi tagok.

A projekt célul tűzte ki a helyi közösség fejlesztését.  Ezen cél elérése érdekében „A helyi identitás és kohézió erősítése a Bácsalmási térségben” című, TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00007 azonosító számú pályázatot nyertek meg a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretében. A „Helyi identitás és kohézió erősítése a Bácsalmási térségben” című projekt célterülete és célcsoportja a 6 település lakossága.

A kedvezményezett neve: Bácsalmás Város Önkormányzata

A projekt címe: A helyi identitás és kohézió erősítése a Bácsalmási térségben

A szerződött támogatás összege: 44 326 087 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

 

A projekt tartalmának bemutatása: 

 • a helyi identitás és kohézió erősítése érdekében közösség fejlesztő programok megvalósítása
 • a helyi közösséghez és a társadalomhoz tartozás elősegítése, hogy mindenki tartozzon valahová és közösségi, társadalmi beágyazottságban éljen, legyen esélye
 • lehetősége saját életfeltételeinek javítására, és képes legyen a pozitív változásokra irányuló közös cselekvésben való részvételre
 • erősítse a helyi közösséget, s minél nagyobb számú, a településért és a közösségért tenni képes és tenni akaró csoport alakuljon.
 • a közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködjenek a problémák megoldásában
 • a meglévő erőforrások felszínre kerüljenek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódjanak, s minőségi változásokat hozzanak a település, a települési közösségek életében.

 

Programok:

A projekt keretében a konzorcium teljes közigazgatási területén megvalósul a közösségi interjúk elkészítése, minden településen 2 hónapon keresztül havonta 1 alkalommal lezajlanak a közösségi beszélgetések, a konzorcium teljes területén megtörténik a közösségi felmérés, melynek eredményeként a projekt 12. hónapjára elkészül a helyi cselekvési terv. Minden településen megtörténik a helyi nyilvánosság fejlesztése, megtartásra kerülnek a helyi részvételi fórumok az első évben 4 alkalommal, a 2. és harmadik évben 2-2 alkalommal. Mindenhol kialakításra kerül információs pont.

A projekt keretében összesen 2 főt foglalkoztatunk. 1 fő szakmai vezetőt, 1 fő közösségfejlesztőt, valamint bevonunk még a projektbe 1 fő önkéntes közösségfejlesztőt. A 3 kolléga 120 órás közösségfejlesztő képzését a projekt keretében finanszírozzuk. Továbbá 1 fő kulturális szakember a helyiek közül részt vesz a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt közösségfejlesztő képzésén.

Megvalósítandó tevékenységek:

Bácsalmás Város Önkormányzata 

 • Helyi hagyományok feltárása
 • Közösségek szomszédolása
 • Közösségi kiállítás szervezése
 • Tankatalógus készítése
 • Helyi értékfeltárás – értékőrzés
 • Helyismereti, helytörténeti dokumentumok gyűjtése, feltárása
 • Helyi szellemi, kulturális örökség feltárása

 

Cselekvési Terv Bácsalmás Konzorcium (.pdf)

Közösségi Felmérés Összefoglaló (.pdf)

Rendezvénynaptár Bácsalmás Konzorcium 2.0 (.pdf)

 

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2022.12.01.

A projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00007