RUN4EU 2019

ERASMUS+

RUN4EU

Project details/ Projekt adatai:

Project title/ Projekt címe: 
RUN4EU

Project code/ Projekt kód: 
EAC-A05-2017

Project interval/ Projket időszak: 
20/01/2019 – 30/06/2019

Grantee/Kedvezményezett neve és címe: 
COMUNE DI GAZZO GAZZO Italy

Project partners/ Közreműködő partnerek: 
BÁCSALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Bácsalmás, Hungary

ORASUL MIOVENI, Mioveni, Romania

OBCINA IVANCNA GORICA, Ivancna Gorica, Slovenia

ASD Amici del Brenta, Piazzola sul Brental,  Italy

ASSOCIATION DES AGENCES DE LA DEMOCRATIE LOCALE, Strasbourg, France

Project Grant/ Támogatási összeg:

59 975 Euro

Project aim/ Projekt célja:

Run 4 eu is a project for the mobility of athletes, volunteers, coaches, managers and staff of no-profit organisations. It isa flagship initiative consisting in a combination of meetings/workshops and a run that provides a pan-european event promoting sports and physical activity in small towns located in the peripheral areas of europe. The run shall start in mioveni, romania, and end in gazzo (italy) after having crossed cities in slovenia and hungary.

Run 4 eu will unfold according to the principles stated in the eu guidelines on health enhancing physical activity (hepa). It is managed by grassroot sport clubs and local authorities of four countries: italy, slovenia, hungary, romania.

Run 4 eu will combine the efforts of the partners toward a beneficial impact on the increase of sport activities and the volunteering in grassroot sport clubs. Volunteers will be engaged in the project across all phases of dissemination, promotion and organisation of events.

As a corollary of the main objective the project aims to:

1. Promote sport practice in cities

2. Consolidate the cooperation between sport clubs and cities to improve the city sport policies

4. Increase the number of citizens practicing physical activity

5. Reach out to groups with little access to sport

6. Target the european funding and take part to further common projects

Target groups of the project shall be represented by coaches, managers, amateur athletes of sport clubs, city authorities, sport authorities, citizens of all ages and genders according to the principles of sport for all, networks of sport clubs and of local governments.

A RUN 4 EU a sportolók, önkéntesek, edzők, vezetők és nonprofit szervezetek személyzetének mobilitására irányuló projekt. Ez egy kiemelt kezdeményezés, amely találkozók / workshopok és egy futtatás kombinációjából áll, amely páneurópai eseményt biztosít a sport és a testmozgás elősegítésére az Európa peremterületein fekvő kicsi városokban. A verseny a Mioveni-ban (Románia) kezdődik, és Gazzo-ban (Olaszország) kezdődik, miután Szlovéniában és Magyarországon átjutott a városokon.

A RUN 4 EU kibontakozása az EU fizikai aktivitást fokozó iránymutatásaiban (HEPA) meghatározott elvek szerint történik. Négy ország helyi sportklubjai és helyi hatóságai irányítják: Olaszország, Szlovénia, Magyarország, Románia.

4. RUN Az EU ötvözi partnerei erőfeszítéseit annak érdekében, hogy jótékony hatással legyenek a sporttevékenységek és az önkéntesség fokozására a helyi sportklubokban. Az önkéntesek részt vesznek a projektben az események terjesztésének, népszerűsítésének és szervezésének minden szakaszában.

A projekt fő célkitűzésének következménye:

1. támogassa a sport gyakorlását a városokban

2. A sportklubok és a városok közötti együttműködés megszilárdítása a városi sportpolitikák javítása érdekében

4. növelje a fizikai tevékenységet folytató polgárok számát

5. Keresse meg azokat a csoportokat, amelyeknek kevés a lehetősége a sporthoz

6. Célozza meg az európai finanszírozást és vegyen részt további közös projektekben

A projekt célcsoportjait edzők, menedzserek, sportklubok amatőr sportolói, városi hatóságok, sporthatóságok, minden korosztályú és nemű polgárok képviselik, mindenki számára a sport, a sportklubok és az önkormányzatok hálózata elveinek megfelelően.

Project programs/ Projekt tartalma:

Municipality of Bácsalmás is a partner in an international ERASMUS+ project where, an Italina community starting from Italy runs through Romania, Hungary, Slovenia, Europe, and in every destination a national team is joining to their running team, thus increasing the number of runners for the European Union. For more information, see  run4eu project

Bácsalmás város önkormányzata partner egy nemzetközi projektben, ahol olaszországból indulva románián, bácsalmáson, szlovénián keresztül egy olasz közösség keresztülfutja európát és hozzájuk mindig csatlakozik az adott településről egy futó csapat így bővítve az európai unióért futók létszámát és felhívva a figyelmet az futás örömére, egészségmegőrző és megelőző szerepére. Bővebb információ itt: run4eu project

Project program in Bácsalmás/ BÁCSALMÁSI PROGRAM

08/26/2019.

6pm                          Welcome (20 Italian, 22 Romanian)

8pm                          Dinner

08/27/2019.

9:00                          Breakfast

10:30                        A conference on the importance of running and running

Conversation with Zoltán Vajda ultramarathonist

13:00                        Festive lunch

16:00 - 16:30            Registration number and t-shirt pick-up (for pre-registered)

- registration tent

4:00 pm - 4:30 pm   On-site registration (limited) - in registration tent

4:45 pm - 5:00 pm   Warm up

17:00                        Start of the 18 km race

5:15 pm                    Start 3 and 7 km races together

17:30                        Start of the 1 km race

Announcement of results by run after completion.

There is no level time but we will unblock the route at 20:30 !!!

08/28/2019.

9:00                          Breakfast

10:00                        Farewell to the guests, departure to Slovenia

2019.08.26.

18:00 -                      Vendégek fogadása (20 olasz, 22 román)

20:00 -                      vacsora

2019.08.27.

9:00                          Reggeli

10:30                        Konferencia a sportolás és a futás fontosságáról

Beszélgetés, élménybeszámoló Vajda Zoltán ultramaratonistával

13:00                        Ünnepi ebéd

16:00 – 16:30           Rajtszám és póló átvétel (előregisztráltaknak) – regisztrációs sátorban
16:00 – 16:30           Helyszíni regisztrálás (korlátozott) – regisztrációs sátorban
16:45 – 17.00           Bemelegítés
17:00                        18 km-es futam indítása
17:15                        3 és 7 km-es futamok indítása együtt
17:30                        1 km-es futam indítása

Eredményhirdetés távonként a célbaérést követően.

Szintidő nincs, de az útvonal biztosítását 20:30-kor feloldjuk!!!

2019.08.28.

9:00                     Reggeli

10:00                   Vendégek búcsúztatása, tovább indulás Szlovéniába