Milyen legyen Bácsalmás jövője?

Alakítsuk ki együtt Bácsalmás új jövőképét!

Egy város élete, problémái és lehetőségei folyton változnak, így időnként szükségessé válik annak felülvizsgálata is, és a céloknak, a megváltozott körülményekhez való igazítása. Erről hozott most döntést Bácsalmás Város Önkormányzata, amely ezért még idén felül kívánja vizsgálni Bácsalmás város településfejlesztési koncepcióját és integrált településfejlesztési stratégiáját. Miért fontos ez most? Az elmúlt időszakban jelentősen megváltoztak Bácsalmás életét befolyásoló külső körülmények, a különböző támogatási rendszerek. Szükséges újragondolni a megoldatlan problémákat, és az arra adható válaszokat is, valamint új kitörési pontokat kell keresni, amelyek lehetőségeket jelentenek a városban élők, dolgozók és vállalkozók életének, és működési feltételeinek javítására. Az Önkormányzat Képviselő-testülete tehát elhatározta, hogy külső szakcégek bevonásával felülvizsgáltatja a város jövőképét meghatározó városfejlesztési dokumentumokat.

A fejlődés, az átalakulás persze sosem lehet problémamentes. A változás mindig új kihívás elé állít minket, amit meg kell tudnunk oldani, és amire reagálnunk kell. Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hiszi, hogy ezt akkor tudja a leghatékonyabban megtenni, ha az új célok és a megoldandó feladatok meghatározásában együtt tud működni Önökkel, és a bácsalmási polgárok, a tervezési folyamat végére magukénak érzik majd a közösen meghatározott jövőképet, és így majd a megvalósításában is együtt tudnak majd működni.

Célunk, hogy a stratégiában meghatározott jövőkép ne csak a fizikai élettér, és az életkörülményeink fejlesztését jelentse, hanem a város közösségének fejlődésével is járjon. Fent kell tartanunk a hagyományainkat és kulturális értékeinket, hogy sok-sok év múlva is egy olyan városrész lehessen. Bácsalmás, amelyre büszkék lehetünk, és ahol kellemesen lehet élni, amelyet szívesen hagynánk gyermekeinkre, unokáinkra is. Ehhez viszont hosszú távra, előre kell tekintenünk, és közösen, felelősen kell terveznünk.

Az előretekintéshez, a hosszú távú tervezéshez tehát, kérjük az Önök aktív támogatását, és kérjük, hogy véleményüket és észrevételeiket minél alaposabban fejtsék ki nekünk. Ezt a tudást hatalmas értéknek tekintjük, és szeretnénk figyelembe venni a település jövőjének megformálásához.

Legyen tehát olyan település Bácsalmás, mint amilyennek mi közösen szeretnénk! Az eredményes közös munka reményében, előre is köszönöm a segítségüket.

Németh Balázs
polgármester
Bácsalmás Város Önkormányzata

 


 

A DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 „Dél-Alföldi Operatív Program – Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt keretében elkészültek Bácsalmás Város fejlesztési dokumentumai, melyek nyilvánosan letölthetőek:

BÁCSALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

BÁCSALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

Tervezői válaszok a településfejlesztési dokumentumok Belügyminisztériumi jóváhagyásához

251/2015. (IX.29.) Bácsalmás v.öh. Bácsalmás Város Településfejlesztési Koncepciójának, Integrált Településfejlesztési Stratégiájának és a hozzájuk tartozó Magalapozó Vizsgálat elfogadása