Európa a polgárokért 2015

 

Kedvezményezett neve és címe:
Bácsalmás Város Önkormányzata
6430 Bácsalmás, gr. Teleki J. u. 4-8.

 

Közreműködő testvérvárosok:
Mesna Zajednica Bedan, Bezdan, Serbia

Bajmok HK, Bajmok, Serbia

Municipality Bizovac, Croatia

Orasul Borsec, Romania

Stadt Backnang, Germany

Urzad Gminy Gizalki, Poland

Mesto Velky Meder, Slovakia

 

 

A projekt célja és tartalma:

A rendezvény egyik alapfeladata és célja, hogy minél több polgárral ismertesse meg és mélyítse el tudását az Európai Unió történelmével, értékeivel és vívmányaival kapcsolatban, kiemelve az Európa a polgárokért program jelentőségét. Olyan interaktív, vélemény megosztó, fórumokat teremtük a polgárok számára, ahol megtudhatják, mit tesz értük az EU és ők mit tehetnek az EU érdekében, erősítve bennük a demokratikus szerepvállalásuk fontosságát Európa jövőjének fejlesztésében.

A rendezvénnyel hosszú távú célunk hogy testvérvárosaink döntéshozóin kívül, polgárainkat, civil szervezeteinket, önkénteseinket, hátrányos helyzetű lakosainkat is bekapcsolhassuk az uniós vérkeringésbe, tudatosítva bennük, hogy együttes erővel, hogyan tudnak még többet tenni az EU jövőjének fejlesztésében. Ennek érdekében a testvérvárosoknak a delegációját úgy kell összeállítani, hogy a szakmai résztvevőkön kívül civil szervezetek, tanárok, diákok is legyenek benne. Az egyes csapatoknak szakmai előadással kell előre készülniük adott uniós témákban, amelyet a helyszínen műhelymunka keretében kell megvitatniuk, közös programokat kialakítva, eredményeit megismertetve saját polgáraival, valamint az Európai Unió döntéshozóival.

Célunk, hogy a legmegfelelőbb módszerekkel, a lehető legtöbb tudást adjuk át a programokon a lakosság minden generációja számára. Célunk, hogy a fiatalok játszva és a csapatmunkán keresztül tanulják meg az Európai Unió történelmét, értékeit, felkeltsük érdeklődésüket további tudás megszerzésére és az együtt dolgozás előnyére. Ennek érdekében a nagyközönségnek az EU-sátorban készülünk uniós játékokkal, előadásokkal.

Célunk az esélyegyenlőség és szolidaritás fontosságára felhívni a nagyközönség, különösen a gyermekek figyelmét. Ennek érdekében programot szervezünk a roma kultúra megismertetésére.

Továbbá célunk, hogy a nagyközönség megismerje a közös európai kulturális örökség sokszínűségének szépségét, az egyes testvérvárosok népművészeti, népzenei, gasztronómiai kultúráját. Ennek érdekében a testvérvárosok civil szervezetei néptánccsoportjai, helyi termelői, kézművesei bemutatják tudásukat színpadi előadások keretében, valamint a rendezvény tematikus sátraiban, udvaraiban.

 

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 278 állampolgár részvételével, akik közül 46 fő Bácsalmás város (Magyarország), 32 fő Bezdan település (Szerbia), 40 fő Bajok település (Szerbia), 32 fő Bizovac város (Horvátország), 32 fő Borsec település (Románia), 32 fő Backnang (Németország), 32 fő Gizalki (Lengyelország), 32 fő Velky Meder város (Szlovákia) lakosai.

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Bácsalmás város (Magyarország) volt, 2021.08.02. és 2021.08.08. között

Részletes leírás:

2021.08.02-án szeretettel fogadta Bácsalmás polgármestere a delegáció tagjait, kiemelve a testvérvárosi program jelentőségét és az elkövetkezendő napok tartalmát. Vacsora után színházi előadáson vehettek részt a vendégek.

2021.08.03-án műhelymunka keretében a résztvevők meghallgatták Bajmok és Bezdan delegációinak előadását a környezetvédelemmel kapcsolatos jó gyakorlataikról, majd műhelymunka keretében a delegáció tagjai megvitatták. A nap folyamán megismerték Bácsalmás helytörténeti értékeit, meglátogatták a Bácsalmási Kékfestő Műhelyt és megismerték a kékfestő mesterséget, amely UNESCO örökség. Ünnepi vacsora keretében megerősítették a testvérvárosi szerződéseket, kiemelve Bezdan települést, akivel 55 éve testvérváros Bácsalmás. A nemzetközi művésztelep megkezdte egy hetes munkáját. A nap zárásául a bezdáni színházi társulat előadásán vehettek részt a vendégek.

2021.08.04-én műhelymunka keretében a résztvevők meghallgatták Bizovac és Backnang delegációinak előadását a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban és közös uniós ötleteket dolgoztak ki. Délután kirándulás keretében megismerték Bácsalmás térségének természeti és kulturális értékeit. A nap vacsorával és beszélgetőesttel zárult.

2021.08.05-én műhelymunka keretében a résztvevők meghallgatták Gizalki és Velky Meder delegációinak előadását, majd megvitatták. A nap folyamán a testvérvárosok középiskola csapatai a „Ki tud többet az Európai Unióról?” című vetélkedőn vettek részt. Ezután a testvérvárosok általános iskolai csapatai közösen készítették el az „Európa Kaleidoszkóp” elnevezésű képet, az „Együtt Európa Zöld Jövőjéért” című rajzpályázat alkotásaiból. A nap vacsorával és beszélgetőesttel zárult.

2021.08.06-án műhelymunka keretében a résztvevők meghallgatták Borsec és Bácsalmás előadását, majd megvitatták véleményeiket. A nap folyamán a X. „Népek-Ízek Forgataga” hagyományőrző napokat az Európa himnusz közös eléneklésével nyitották meg. A rendezvényen a vendégek megismerkedhettek a helyi és testvérvárosi nemzetiségek hagyományőrző programjaival, kézműves foglalkozásokon vehettek részt, népi játékokat próbálhattak ki, színvonalas kulturális előadásokat hallgathattak meg. A Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont információs pultjánál tanácsadással, előadásain pedig uniós témákkal várták az érdeklődőket.

2021.08.07-én a napot a Backnang Emlékkút avatással kezdtük, ahol Backnang delegációjának vezetője és Bácsalmás város polgármestere tartott ünnepi beszédet, majd a helyi református lelkész megáldotta, a helyi plébános megszentelte a kutat, rézfúvós térzenét és német verseket hallhattunk, majd leleplezték a kút feliratát. A nap folyamán folytatódott a X. „Népek-Ízek Forgataga” hagyományőrző napok programja. A Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont információs pultjánál tanácsadással, előadásain pedig uniós témákkal várták az érdeklődőket.

2021.08.08-án a testvérvárosi találkozó észrevételeinek megbeszélése és következtetéseinek levonása után, ünnepélyesen megnyitottuk a művésztelepen készült alkotásokból álló kiállítást, ebéd után pedig elbúcsúztunk a kedves delegációktól.

 

 

Participation: The project involved 278 citizens, notably 46 participants from the city of Bácsalmás (Hungary), 32 participants from the city of Bezdan (Serbia), 40 participants from the city of Bajmok(Serbia), 32 participants from the city of Bizovac (Croatia), 32 participants from the city of Borsec (Romania), 32 participants from the city of Backnang (Germany), 32 participants from the city of Gizalki (Poland), 32 participants from the city of Velky Meder (Slovakia).


Location/ Dates: The event took place in  Bácsalmás (Hungary), from  02/08/2021  to  08/08/2021

 

Short description:

On the day of 02/08/2021 was dedicated to welcome the delegations of twinning towns by the mayor and the organizer team of Bácsalmás. After having taken accommodation, members of delegations were welcomed officially on a dinner by the mayor, who highlighted the importance of the town-twinning and the program of the coming days.

On the day of 03/08/2021 in the framework of a workshop, the participants listened to the presentation of the delegations of Bajmok and Bezdan on their good practices related to environmental protection, and then in the framework of the workshop the members of the delegation discussed it. During the day they got acquainted with the local historical values of Bácsalmás, visited the Bácsalmás Blue Painting Workshop and got acquainted with the blue painting profession, which is a UNESCO heritage. As part of a gala dinner, the twinning contracts were confirmed, highlighting the settlement of Bezdan, with which Bácsalmás has been a sister city for 55 years. The international artists' colony began its week-long work.

On the day of 04/08/2021 as part of a workshop, participants listened to a presentation by Bizovac and Backnang on sustainable development and developed common EU ideas. In the afternoon, they got acquainted with the natural and cultural values of Bácsalmás regio. The day ended with dinner and a conversation evening.

On the day of 05/08/2021 in the framework of a workshop, the participants listened to the presentation of the delegations of Gizalki and Velky Meder and then discussed it. During the day, the twin high school teams on "Who knows more about the European Union?" They took part in a competition entitled. Afterwards, the primary school teams from the twin cities jointly created a picture called “Europe Kaleidoscope” from the works of the drawing competition “Together for the Green Future of Europe”. The day ended with dinner and a conversation evening.

On the day of 06/08/2021 in the framework of a workshop, the participants listened to the presentation of Borsec and Bácsalmás, and then discussed their opinions. During the day, the 10th “Peoples-Flavors Swirl” traditional days were opened with the joint singing of the European anthem. At the event, the guests could get acquainted with the traditional programs of the local and twin nationalities, take part in handicraft classes, try out folk games, and listen to high-quality cultural performances. At the information desk of the Europe Direct Bács-Kiskun County European Information Point, those interested were invited to provide advice and presentations on EU topics.

On the day of 07/08/2021 we started the day with the inauguration of the Backnang Memorial Well, where the head of the Backnang delegation and the mayor of Bácsalmás gave a solemn speech, then blessed by the local Reformed pastor, consecrated by the local pastor inscription. During the day, the program of the X. “Rotation of Peoples-Flavors” traditional days continued. At the information desk of the Europe Direct Bács-Kiskun County European Information Point, those interested were invited to provide advice and presentations on EU topics.

On the day of 08/08/2021 after discussing the remarks of the twinning meeting and drawing its conclusions, we solemnly opened the exhibition of works made at the artists' colony, and after lunch we said goodbye to the kind delegations.

Letölthető dokumentumok 

Program: 

Pályázati anyagok testvérvárosaink weboldalain:

Média megjelenések:

  • 2021.08.09    A nemzetiségek együttműködését erősítette a bácsalmási találkozó 

https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-nemzetisegek-egyuttmukodeset-erositette-a-bacsalmasi-talalkozo-4146011/

Képgaléria         https://www.baon.hu/galeria/testvervarosok-hagyomanyorzoi-talalkoztak-bacsalmason/

  • 2021.08.09    Népviseleti divatbemuatót tartottak Bácsalmáson 

https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/nepviseleti-divatbemutatot-tartottak-bacsalmason-4142933/

Képgaléria         https://www.baon.hu/galeria/nepviseleti-divatbemutatot-tartottak-bacsalmason/

  • 2021.08.10    Emlékkutat avattak Bácsalmáson 

https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/emlekkutat-avattak-bacsalmason-4147166/

Képgaléria: https://www.baon.hu/galeria/emlekkutat-avattak-bacsalmason/

  • 2021.08.17    Feierliche Einweihung des „Backnang-Brunnens“ in Bácsalmás

https://www.backnang.de/feierliche+einweihung+des+_backnang-brunnens_+in+baecsaelmas

Jelenléti ív: 

2021.08.02

2021.08.03

2021.08.04

2021.08.05

2021.08.06

2021.08.07

2021.08.08

 

 

Európa a polgárokért 2015

Projekt ismertető:

Projekt neve: 
Testvérvárosok találkozója – Fejlesszük együtt Európa jövőjét

Projekt kódja: 
555376-CITIZ-1-214-1-HU-CITIZ-TT

Projekt időtartalma: 
2015. 08. 05 – 2015. 08. 10.

Kedvezményezett neve és címe: 
Bácsalmás Város Önkormányzata
6430 Bácsalmás, gr. Teleki J. u. 4-8.

Közreműködő testvérvárosok: 
Fundation Pro Borsec, Borsec, Romania

Stadt Backnang, Backnang, Germany

Urzad Gminy Gizalki, Poland

Mesto Velky Meder, Velky Meder, Slovakia

Bajmok HK, Bajmok, Serbia

Mesna Zajednica Bedan, Bezdan, Serbia

A projekt célja és tartalma:

A rendezvény egyik alapfeladata és célja, hogy minél több polgárral ismertesse meg és mélyítse el tudását az Európai Unió történelmével, értékeivel és vívmányaival kapcsolatban, kiemelve az Európa a polgárokért program jelentőségét. Olyan interaktív, vélemény megosztó, fórumokat teremtük a polgárok számára, ahol megtudhatják, mit tesz értük az EU és ők mit tehetnek az EU érdekében, erősítve bennük a demokratikus szerepvállalásuk fontosságát Európa jövőjének fejlesztésében.

A rendezvénnyel hosszú távú célunk hogy testvérvárosaink döntéshozóin kívül, polgárainkat, civil szervezeteinket, önkénteseinket, hátrányos helyzetű lakosainkat is bekapcsolhassuk az uniós vérkeringésbe, tudatosítva bennük, hogy együttes erővel, hogyan tudnak még többet tenni az EU jövőjének fejlesztésében. Ennek érdekében a testvérvárosoknak a delegációját úgy kell összeállítani, hogy a szakmai résztvevőkön kívül civil szervezetek, tanárok, diákok is legyenek benne. Az egyes csapatoknak szakmai előadással kell előre készülniük adott uniós témákban, amelyet a helyszínen műhelymunka keretében kell megvitatniuk, közös programokat kialakítva, eredményeit megismertetve saját polgáraival, valamint az Európai Unió döntéshozóival.

Célunk, hogy a legmegfelelőbb módszerekkel, a lehető legtöbb tudást adjuk át a programokon a lakosság minden generációja számára. Célunk, hogy a fiatalok játszva és a csapatmunkán keresztül tanulják meg az Európai Unió történelmét, értékeit, felkeltsük érdeklődésüket további tudás megszerzésére és az együtt dolgozás előnyére. Ennek érdekében a nagyközönségnek az EU-sátorban készülünk uniós játékokkal, előadásokkal.

Célunk az esélyegyenlőség és szolidaritás fontosságára felhívni a nagyközönség, különösen a gyermekek figyelmét. Ennek érdekében programot szervezünk a roma kultúra megismertetésére.

Továbbá célunk, hogy a nagyközönség megismerje a közös európai kulturális örökség sokszínűségének szépségét, az egyes testvérvárosok népművészeti, népzenei, gasztronómiai kultúráját. Ennek érdekében a testvérvárosok civil szervezetei néptánccsoportjai, helyi termelői, kézművesei bemutatják tudásukat színpadi előadások keretében, valamint a rendezvény tematikus sátraiban, udvaraiban.

Némethné Légrády Kinga

 

 

Letölthető dokumentumok: 

Program: 

Médiamegjelenések:

Jelenléti ív: letöltés(.pdf)

Pályázati anyagok testvérvárosaink weboldalain:


GIZALKI Európa a polgárokért programja

Beszámoló a programról (gizalki.pl)

Program táblázat: letöltés(.docx)

Program