Letölthető nyomtatványok

Szociális és Hatósági Osztály

1. Építésügyi hatósági kérelem - természetes személy kérelmező esetén (feltöltve: 2016.04.15.)

2. Építésügyi hatósági kérelem - jogi személy kérelmező esetén (feltöltve: 2016.04.15.)

3. Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához (módosítva 2017.06.12.)

4. Adatlap honosítással/visszahonosítással magyar állampolgárságot szerzett kérelmező külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezéséhez (feltöltve: 2013.09.17.)

5. Adatlap honosítással/visszahonosítással magyar állampolgárságot szerzett kérelmezők külföldön történt születésének hazai anyakönyvezéséhez (feltöltve: 2013.09.17.)

6. Kérelem lakhatási támogatás iránt (feltöltve: 2016.06.24.)

7. Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt (feltöltve: 2015.07.13.)

8. Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap (feltöltve: 2019.08.06.)

 


 

Pénzügyi, Beruházási és Üzemeltetési Osztály

1. 2018. évi helyi iparűzési adó bevallás (feltöltve: 2018.03.29.)

2. 2018. évi helyi iparűzési adó bevallás ABCDEFGHIJ betétlapok (feltöltve: 2018.03.29.)

3. 2018. évi helyi iparűzési adó bevallás kitöltési útmutató (feltöltve: 2018.03.29.)

4. Telepengedélyezés

1. bejelentés / telepengedély kérelem (feltöltve: 2019.01.22.)

2. melléklet (feltöltve: 2019.01.22.)

5. Kereskedelmi tevékenység

1. bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról (feltöltve: 2021.09.19)

2. működési engedély iránti kérelem a kereskedelmi tevékenység folytatásáról (feltöltve: 2019.01.22.)

3. melléklet (feltöltve: 2019.01.22)

6. kérelem birtokvitás eljárás megindítása iránt (feltöltve: 2014.11.21.)

7. méhészeti bejelentőlap (feltöltve: 2019.01.22)

8. méhészeti kijelentőlap (feltöltve: 2019.01.22)

9. fakivágási engedélykérelem (feltöltve: 2012.07.25.)

10. Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről (feltöltve: 2015.01.21.)

11. Ebösszeíró adatlap (feltöltve: 2014.11.06.)

12. Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem (Hatályos: 2014.01.01. napjától)

1.sz Pótlap haszonbérleti szerződés - közzétételi kérelemhez

2/B. számú pótlap haszonbérleti szerződéshez a földrészek adatainak közlésére

13. Letelepedési támogatás iránti kérelem (feltöltve: 2019.01.22.)

14. Lakásfelújítási támogatási kérelem (feltöltve: 2019.01.22.)