Hatályos rendeletek

A Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. január 1-jét követően módosított vagy elfogadott hatályos önkormányzati rendeletek külön és egységes szerkezetbe foglaltan is megtalálhatók a Nemzeti Jogszabálytárban, a www.njt.hu honlapon.

 

1. Bácsalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008. (X. 28.) számú rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj megállapításának szabályairól (2020.január 31.)

 

2. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019 (V.6.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról (2019.június.01)   

 

3. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről (2019.november 30.)

 

4. Bácsalmás Város Polgármesterének 1/2021. (I.5.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (hatályos 2021. november 01-től)

 

5. Bácsalmás Város Képviselő-testületének 12/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól (hatályos: 2021.IV.29-től)

 

6. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról egységes szerkezet (hatályos 2023.II.04.)

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3.számú melléklet

1. számú függelék

2. számú függelék

3. számú függelék

4. számú függelék

5. számú függelék

6. számú függelék

7. számú függelék

 

7. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelete az intézményekben alkalmazandó térítési díjakról (hatályos 2023. X.01.)

 

8. Bácsalmás városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (VI. 3.) rendelete városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásáról (2016. június 04.)

 

9. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (hatályos: 2021.augusztus 11.)

 

10. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (2019. március 29.)

 

11. Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 12/2012. (VI.28.) rendelete a közterület-használatról (2016. április 01.)

 

12.a Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről (hatályos: 2023. XI. 3-tól)
12.b Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről (hatályos: 2024.VII.1-től)

 

13. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (XI.3.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról (2017. november 04.)

 

14. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (X.31.) önkormányzati rendelete Bácsalmás Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (hatályos: 2023. XI. 3-tól) 

 

15. Bácsalmás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról (hatályos 2023.XII.01-től)

 

16. Bácsalmás város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2004. (XII. 31.) rendelete a talajterhelési díjról (2013. július 31.) 

 

17. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV.26.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről (hatályos 2023.04.27-től)

 

18. Bácsalmás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 31.) rendelete helyi jelentőségű természeti területek védetté nyilvánításáról (2012. V 31.) 

 

19. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás részletes szabályairól (2017. június 27.)

 

20. Bácsalmás város Önkormányzat Képviselő- testülete 9/2017. (VI. 16.) rendelete a vásárok és piacok tartásáról és a helypénz megállapításáról (2017. június 17.) 

 

21. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2010. (IX.8.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról (2021. január 28.)   

 

22. Bácsalmás város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről (2015. november 13.)

 

23. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és házszám-megállapítás szabályairól (hatályos: 2023. IV. 27-től)

 

24. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről (2014. január 01.)

 

25. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról (2016. október 01.)

 

26. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelete a tanulmányi ösztöndíjról (2023. VII. 01.)

 

27. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VII.30.) önkormányzati rendelete a közútkezelői hatáskörök átruházásáról (2015. július 31.) 

 

28. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről hatályos:( 2023. I2. 21-től)

 

29. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (2017. március 04.) 

1. számú melléklet

1A. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet

4. számú melléklet 

5. számú melléklet

6. számú melléklet

7. számú melléklet

8. számú melléklet 

9. számú melléklet

10. számú melléklet 

 

30. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete a köztisztasági feladatok ellátásáról (hatályos: 2023. XI. 3-tól)

 

31. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a letelepedés anyagi támogatásáról (2018. szeptember 29.) 

 

32. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a lakásfelújítás helyi támogatásáról (2018. szeptember 29.) 

 

33. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (III. 3.) önkormányzati rendelete a partneri egyeztetés szabályairól (2017. március 08.) 

 

34. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (III. 3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről (2018. március 03.) 

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet

4. számú melléklet

5. számú melléklet 

6. számú melléklet

7. számú melléklet

8. számú melléklet

9. számú melléklet

10. számú melléklet

11. számú melléklet 

 

35. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról (hatályos: 2017. V. 31-től.) 

 

36. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017. (XI. 3.) önkormányzati rendelete a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról (hatályos: 2017.XI.14-től

 

37. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017. (XI. 3.) önkormányzati rendelete a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól (hatályos: 2017.XI.14-től)

 

38. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről (2019. március 1.-)

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet

4. számú melléklet

5. számú melléklet 

6. számú melléklet

7. számú melléklet

8. számú melléklet

9. számú melléklet

10. számú melléklet

11. számú melléklet

 

39. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi  költségvetési zárszámadásáról (hatályos: 2018.IV.27-től)

 

40. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról (2019. január 01.-)

 

41. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről (hatályos: 2020. II. 28-tól.)

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5 .melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

 

42. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (V. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról (hatályos: 2019.V.7-től)

43. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről (hatályos 2021. II. 25-től)

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

 

44. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról (hatályos: 2020. VII. 4-től)

 

45. 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről (hatályos: 2021. XII. 02-tól)

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

 

46. 9/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásáról (hatályos: 2021. III. 13-tól)

 

47. 10/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet az avar és kerti hulladék égetés szabályairól (hatályos: 2022. X. 27-től)

 

48. 11/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet Bácsalmás város címeréről és zászlójáról, valamint Bácsalmás város névhasználatának rendjéről (hatályos: 2021. III. 13-tól)

 

49. Bácsalmás Város Önkormányzat Polgármesterének 13/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról (hatályos: 2021.IV.29)

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

13. melléklet

14. melléklet

15. melléklet

16. melléklet

17. melléklet

18. melléklet

 

50. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről (hatályos 2022.06.02-től)

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

 

51. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról (hatályos: 2023. IV. 28-tól)

1.melléklet

2.melléklet

3.melléklet

4.melléklet

5.melléklet

6.melléklet

7.melléklet

8.melléklet

9.melléklet

10.melléklet

11.melléklet

12.melléklet

13.melléklet

14.melléklet

15.melléklet

16.melléklet

17.melléklet

18.melléklet

52. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről (hatályos: 2023. IX. 28-től)

1.melléklet

2.melléklet

3.melléklet

4.melléklet

5.melléklet

6.melléklet

7.melléklet

8.melléklet

9.melléklet

10.melléklet

11.melléklet

53. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról (hatályos: 2023. IV. 27-től)

1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet
10. melléklet
11. melléklet
12. melléklet
13. melléklet
14. melléklet
15. melléklet
16. melléklet
17. melléklet
18. melléklet

54. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetés költségeinek megtérítéséről (hatályos 2023.12.01)