Ebösszeírás 2020

FELHÍVÁS 

BÁCSALMÁS VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ EBÖSSZEÍRÁSRA

 

Tisztelt Ebtartók!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat  –  ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és azokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

 

Az ebösszeíró adatlapok leadási határideje:  2020. november 1. 

 

Az adatlap beszerezhető a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal portáján (6430 Bácsalmás, Gr. Teleki J. u. 4-8.), illetve letölthető a www.bacsalmas.hu weboldalról az „Önkormányzat” főmenü / „Ebösszeírás 2020.” almenüpontból. 

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás 06-30/206-6222 telefonszámon, illetve a varosuzemeltetes@bacsalmas.hu e-mail címen kérhető.

 

A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • postai úton a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal (6430 Bácsalmás, Gr. Teleki J. u. 4-8.) címére, 
  • elektronikus úton (aláírva, majd szkennelve) a varosuzemeltetes@bacsalmas.hu e-mail címre beküldve, 
  • a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal földszintjén elhelyezett gyűjtőládába dobva.

 

Felhívom egyúttal a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy:

2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb ebeket transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani.

Az állattartó köteles a három hónapos kort elérő ebét a három hónapos kor betöltésétől számított 30 napon belül, az első oltást követően 6 hónapon belül, ezt követően évenként veszettség ellen saját költségén az állat állategészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal veszettség ellen beoltatni!

(Amennyiben a kutyája érvényes oltással nem rendelkezik, kérem, hogy az elmaradt oltást a bejelentőlap kitöltése előtt pótolni szíveskedjen!)

A korábbi ebösszeírások alkalmával bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot, elhullást a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal részére írásban bejelenteni.

Az ebösszeíráshoz szükséges adatszolgáltatás elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján - minimum 30.000,- Ft pénzbírság. 

 

Bácsalmás, 2020. augusztus 11.

Patocskai Ibolya

jegyző

 

Letölthető adatlap (.pdf)

Letölthető adatlap (.doc)