Települési Értéktár

Bácsalmáson is megalakult a Települési Értéktár Bizottság, melynek feladata összesíteni és rendszerezni a város és környéke területén fellelhető települési és tájegységi értékeket.
A helyi értéktár létrehozásának célja, a térség természeti környezetének, szellemi, anyagi, művészeti  alkotásainak, hagyományainak, összegyűjtése, bemutatása, ezen keresztül az összetartozás erősítése.

A feladat: meglátni és megláttatni egy-egy helyi közösség speciális értékeit.
Az értékek közérdeklődésre tartanak számot, hasznos munka van bennük, egyediek, fenntartandóak. 
Egy érték Települési Értéktárba kerülésére bárki tehet javaslatot. A javaslattevő a benyújtani kívánt értéket az itt található adatlap alapján elsősorban elektronikus formában adhatja be a jogszabályok előírásai szerint Bácsalmás Város polgármesteréhez. Az Értéktár Bizottság a beérkezett javaslatokat megvizsgálja, kategorizálja és javasolhatja az egyes értékeknek a Megyei, illetve a Magyar Értéktárba vételét, azt követően Hungarikummá nyilvánítását.

 

Mit tekintünk települési értéknek?

 • Agrár és élelmiszer-gazdaság: borászat, mezőgazdasági termékek, élelmiszerek.
 • Egészség és életmód: gyógyszerek, gyógynövények, gyógyvíz-és fürdőkultúra.
 • Épített környezet: tudatos építési munka eredménye.
 • Ipari és műszaki megoldások: kézműipar, kézművesség.
 • Kulturális örökség szellemi és tárgyi javai: Tánc, zene, régészeti lelőhelyek.
 • Sport: szabadidő eltöltése, szellemi sport, sportolói életmű, csúcsteljesítmény.
 • Természeti környezet: fizikai és biológiai képződmények, ökológiai rendszerek, természeti tájak.
 • Turizmus és vendéglátás szellemi és tárgyi termékei, pl.: turisztikai szolgáltatások, programok, étel és italkészítési eljárások.


A Települési Értéktár Bizottság a lakosság közreműködésével szeretné megvalósítani a helyi értékek felkutatását, és kér mindenkit, akinek tudomása van helyi értékekről, hogy javasolja azok felvételét a Bácsalmási Települési Értéktárba.
Az értéktárba felvett értékek sora folyamatosan bővül. Legyen sok örömünk ebben a szép és „értékes” gyűjteményben!

Bácsalmási Települési Értéktár Bizottság

 

A helyi, megyei, nemzeti értékekkel kapcsolatos hatályos jogszabályok

 • 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról
 • 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról 
 • 16/2014. (X. 31.)  Kth. számú, Bácsalmás Város Képviselő-testületének határozata a Bácsalmás Városi Értéktár Bizottság létrehozásáról és működési szabályzatának megállapításáról
 • 311/2013. (11. 21.) Kth. számú, Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata a települési értéktár és települési értéktár bizottság létrehozásának szándékáról

 

A BÁCSALMÁSI  TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Nyomtatványok: