Nevezetességeink

Épített örökség, történelmi emlékhelyek

A környék legjelentősebb építésze, Kóbor Ferenc a kastélyépítészetből átvett formákkal, díszítőelemek alkalmazásával tervezte és saját szakembereivel építette a napjainkban is impozáns épületeket.

Az elmúlt évtizedekben a hagyományok és a korszerű építészeti megoldások szerencsés ötvözeteként épült az OTP és a Kígyó Gyógyszertár, a Bácska Takarékszövetkezet és a kollégium épülete. 1992-ben új épületszárnnyal és emeletráépítéssel bővült és lett városképbe illő a Hunyadi János Gimnázium volt laktanyaépülete. A gimnázium épületkomplexuma keleti szomszédságában található a történeti Kossuth-park, amely mellett - az 1960-61-ben épült strand helyén - korszerű tanuszoda létesült.

A város ékessége a területi egységként helyi védelem alatt álló Hősök tere, amely magába foglalja a gondozott, kellemes hangulatú, sétányokkal ellátott Templomparkot. Itt állnak az emlékművek, és itt találhatók a kisváros legszebb épületei, köztük a historizáló stílusban épült műemlék épületek, a Római katolikus templom, a volt Siskovics-kúria, valamint a Csausher- és az Ulrich-palota.

Műemlék épületek

Római katolikus templom (törzsszáma: 606)

Szabadon álló, kereszthajós, keleti homlokzati tornyú, nyeregtetős templom. A szentély és a keresztszárak félköríves záródásúak, a szárak csatlakozásánál sekrestyék, emeletükön oratóriummal. A keleti homlokzaton karzatszint magasságú oszloppárokra helyezett, íves timpanonnal lezárt kapuépítmény, mellette félköríves záródású szoborfülkékben Szent Flórián és Szent Orbán szobra. Dongaboltozatos főhajó, a bejárati oldalon karzat. Az 1821-1823-ban épült templomot a Szent Kereszt felmagasztása tiszteletére 1823. november 30-án szentelték fel. 1904-1905-ben Petrovácz Gyula tervei alapján kereszthajóval és kapcsolódó terekkel bővítették. Boltíves mennyezetet kapott, oldalfalait és a tornyot magasították. Freskóit Kuczka Mihály, a festett üvegablakokat Zsellér Imre készítette. Negyven méter magas tornyában négy harangot helyeztek el, az egyik 1822-ben Eberhard Henrik, a másik három a világháborúban elvitt harangok helyébe 1934-ben Slezák László műhelyében készült.

Gyűjtemények Háza (Siskovics-kúria, Hősök tere 7. törzsszáma: 9954)

Szabadon álló, eredetileg téglalap alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős épület. Déli, Hősök terei homlokzatán kis kiülésű timpanonos középrizalit, középen címerpajzs, benne ST monogram látható. Udvari homlokzata előtt faoszlopos tornác fűrészelt eresszel és mellvéddel, középen falazott oszlopos nyeregtetős, nyitott verandával. A veranda keleti felét és a homlokzat további részét az épületet L alakra bővítő, későbbi udvari szárny takarja el. Kéttraktusos elrendezésű, átépített. Eredetiek a padlóburkolatok, a nyílászárók, a fürdőszoba vörösréz kályhálya, valamint a XX. század első felében beépített cserépkályha.

Csausher-palota (törzsszáma: 10634)

Csatlakozó beépítésben álló, L alaprajzú, egyemeletes, nyeregtetős saroképület. A sarok 45 fokban lemetszett, mindkét homlokzatra átforduló, áttört mellvédű erkéllyel, felvette cikkelyes kupolaépítménnyel, az erkély két oldalán konzolokra támaszkodó, kis kiülésű, ívelt oromfallal lezárt emeleti rizalittal.

A Hősök terei homlokzat északi tengelyében erkély, amelyhez dél felől konzolokra támaszkodó, ívelt oromfallal lezárt emeleti rizalit csatlakozik. A sarokrész főpárkányán és az emeleti sarokrizalitok két oldalán a tudományokat és művészeteket szimbolizáló szobrok. Az udvari homlokzatokon függőfolyosó, a keleti szárny udvari homlokzatán szegmentívesen kiugró, egy emelettel magasabb épületrész. A keleti, Hősök terei szárny udvari homlokzatához Z alaprajzú földszintes melléképület csatlakozik. Kéttraktudsos elrendezésű, részben átalakítva. Eredeti mennyezeti stukkók és színes üvegű felülvilágítók még ma is láthatók.

Ulrich-palota (törzsszáma: 10635)

Zártsorú beépítésben álló, L alaprajzú, egyemeletes, nyeregtetős saroképület. A 45 fokban lemetszett sarkon, a keleti szárny déli tengelyében és az északi szárny harmadik tengelyében konzolok tartotta, lépcsős oromfallal lezárt emeleti rizalit, a sarkon csonka gúla alakú tetővel. A keleti szárnyon lévőhöz északról nyitott erkély kapcsolódik.

Helyi építészeti értékként védett egyházi és középületek

Gyermekotthon

Jelenleg L alakú, egykor téglalap alaprajzú, a Templomparkra néző épület. A jelzésszerűen kiemelkedő rizalit egykori timpanonját az 1970-es években átalakítás során lebontották, és a homlokzat díszítőelemeit is eltávolították. A baloldali rövidebb szárny későbbi hozzáépítés eredménye. Az 1880-as évektől Járásbíróság működött az épületben, 1962-ben a Gyermekotthont helyezték el benne.