Közoktatás

A Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás, valamint a Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás településeinek önkormányzata az egyes közoktatási feladatok közös és gazdaságilag hatékony ellátása érdekében 2007. szeptember 1-től határozatlan időtartamra óvodai nevelési feladatot ellátó, a többcélú kistérség által alapított és fenntartott napközi otthonos óvodát hozott létre. Intézményünk egy székhellyel, 3 telephellyel és 4 tagintézménnyel rendelkezik. 2009. szeptember 1-től a kunbajai tagintézményben bevezetésre került egy bölcsődei intézményegység. A jövőben fenntartónk tervezi az egységes óvoda-bölcsődei csoport indítását is.

Mottónknak Koret gondolatait választottuk:

„ Nem elegendő egyes emberek akarata. Szükséges, hogy mindannyian összességükben akarjanak.”

Célunk, hogy az új közösségünkből egy egységes, alkotó közösséget kovácsoljunk, ahol mindenki bátran meri adni önmagából a legtöbbet, a közös cél megvalósítása érdekében.

Mindenki magára nézve kötelezőnek érzi a legszínvonalasabb munkavégzést, elkötelezett a közös cél iránt, tisztán látja, elfogadja és hajlandó erőfeszítéseket tenni érte. Mindemellett törekedtünk arra, hogy a tagóvodák tartsák meg sajátosságaikat, egyéni arculatukat. További célunk pedagógiai munkánk megújulása. Ennek érdekében nevelőtestületünk egy játékgyűjteményt készített, melynek segítségével ráhangolódunk a kompetencia alapú nevelés bevezetésére, amit 2010. szeptember 1-től szeretnénk megvalósítani.

Intézményünk sajátosságai:

 • nemzeti kisebbségi nevelés (horvát, német, cigány)
 • horvát hagyományőrzés ( Horvát Kisebbségi Önkormányzat kérésére)
 • integráltan foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése

(enyhén értelmi fogyatékos, megismerő funkció vagy viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége, megismerő funkció vagy viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége)

 • úszásoktatás
 • ovitorna
 • zeneovi
 • ovifoci
 • angol nyelvoktatás (délutáni időkeretben, szülői igények alapján)

 


 

Alapító okirat

Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa, mint irányító „a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról” szóló 2004. évi CVII. tv. 10.§. (1) bekezdése, „az államháztartásról” szóló 1992. évi XXXVIII. tv. „a közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§. (5) bekezdése, valamint „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. tv. 1.§. szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki.

 


 

Hunyadi János Gimnázium

A Hunyadi János Gimnázium Hírei

Megkezdődtek a szóbeli vizsgák:

Június 18-19-20-án a 12.A osztály, Június 21-22-én a 12.B osztály és Június 25-én az esti tagozat vizsgázik.

59-en tesznek rendes érettségi vizsgát, 19 tanuló (11.évfolyamosok) előrehozott érettségit tesz földrajz, kémia, angol ill.német nyelvb. júniuől. A gimnázium tanulói közül 27 tanuló 34 emeltszintű vizsgát tett Baján a kifelölt vizsgaközpontban.

Beiratkozás a gimnázium 7. illetve 9. évfolyamára: 2007. június 19-én 8.00-tól 16.00 óráig a gimnáziumban.

 


 

Az intézmény személyi feltételei:

1, Óvodapedagógusok száma: 31 fő

2, Iskolai végzettség:

 • Főiskolai: 31 fő
 • Szakképzettség:
 • vezető óvodapedagógus: 1 fő
 • közoktatás vezető: 3 fő
 • német nemzetiségi óvodapedagógus: 9 fő
 • horvát nemzetiségi óvodapedagógus: 3 fő
 • cigány kisebbségi óvodapedagógus: 1 fő
 • gyógypedagógus: 1 fő
 • gyógypedagógiai asszisztens: 1 fő
 • fejlesztő óvodapedagógus: 1 fő
 • gyógytestnevelő: 1 fő
 • sportoktató: 2 fő
 • szociálpedagógus: 1 fő
 • tanítói képesítés: 4 fő
 • szakvizsgázott óvodapedagógus: 1 fő

3, Dajkák száma: 17 fő

4,Szakképzettség:

 • dajkaképző: 13 fő
 • érettségi: 5 fő
 • szakmunkás: 1 fő

5, Óvodai nevelési év rendje: szeptember 01- augusztus 31.

6, Gondozónők száma: 2 fő

 • Szakképzettség:érettségi: 2 fő

7, Óvodai csoportok száma: 17

 • Gyermeklétszám csoportok szerinti megoszlása:
 • Bácsalmási óvodák:
 • Újvárosi óvoda: kis- középső csoport: 27 fő
 • középső- nagycsoport: 25 fő
 • Kossuth utcai óvoda: kis- középső csoport: 24 fő
 • középső- nagycsoport: 25 fő
 • Petőfi óvoda: kiscsoport: 23 fő
 • középső- nagycsoport: 23 fő
 • nagycsoport: 21 fő
 • Központi óvoda: kiscsoport: 27 fő
 • középső csoport: 24 fő
 • középső- nagycsoport: 25 fő
 • vegyes csoport: 22 fő
 • Bácsszőlősi óvoda: vegyes csoport: 12 fő
 • Csikériai óvoda: vegyes csoport: 31 fő
 • Kunbajai óvoda: kiscsoport: 18 fő
 • középső- nagycsoport: 23 fő
 • nagycsoport: 21 fő
 • Bölcsődei intézmény egység: 14 fő
 • Mátételkei óvoda: vegyes csoport: 15 fő