Demográfia

Bácsalmás népessége, demográfiai jellemzők

A középkori Almás falu lakossága a török hódoltság előtt minden bizonnyal magyar volt, hiszen a környéken más népességről nem írnak a krónikák. A mohácsi vész után délszlávok telepedtek be a faluba oly mértékben, hogy a hódoltság idején - az 1720-as összeírás alapján - már csak magukat bunyevác horvátoknak hívó szlávok laktak itt. Az egynemzetiségű állapoton előbb az 1770-es években észak-magyarországi részekről érkező magyar és szlovák családok, majd 1786-ban a Német-Római Birodalomból szervezetten betelepített 195 német család változtatott. A német telepítés, valamint a környező német lakta településekről történő beköltözések megnövelték a lakosság létszámát, és a községet háromnemzetiségűvé tette, amely állapot a mai napig fennáll. 1946-tól a lakosság magyar többségűvé vált, ugyanis a kitelepített mintegy 4200 német lakos helyére magyar telepesek jöttek. A lakosság nagyszámú csökkenését okozta az 1952-ben önálló községgé szervezett Bácsszőlős, amely addig bácsalmási szőlők néven szerepelt.

Megfigyelhető, hogy a lakosság létszáma a község újratelepülésétől kezdve 1949 évig növekszik (13'695 fő), ettől kezdve viszont állandó fogyatkozásban van. Ennek okaként említhetjük a hibás gazdaságpolitikát - amely semmilyen fejlesztést nem engedett a határsávban -, a parasztság tönkretételét a beadási kötelezettség által, és a szövetkezetek gyengeségét.

 

Település arculat:

Lakosok száma (2014. december 31.): 6900

Területe (km2): 108,32

Lakások száma: 3284

 

Klh: Dobokanagyjárás, Kunbajapuszta, Óalmás, Ószőlők, Szászitelep, Telekiszőlők 

A szennyvíz-csatornázottság kivételével a település közműellátása meghaladja az országos átlagot. A víz-, gáz- és áramhálózat az egész városra kiterjed. 

 

Közvilágítási lámpák száma: 994

Villamos hálózat hossza (km): 79,7

Villamos energiát fogyasztó háztartás: 3603

Vezetékes gázzal fűtő háztartás: 2574

Vízvezeték hossza (km): 46,9

Vízhálózatba bekapcsolt lakás: 2878

Szennyvízcsatorna hossza (km): 4,4

Szennyvízcsatornába bekapcsolt lakás: 200

Távbeszélő fővonal: 2090

Belterületi út (km): 58

ebből burkolt: 56

Belterületi park (m2): 134 000

Kiépített járdák területe (m2): 85 000

 

Intézményi infrastruktúra 

Polgármesteri hivatal, okmányiroda, földhivatal, munkaügyi központ, postahivatal, rendőrőrs, tűzoltóság, határőrizeti kirendeltség, 2 pénzintézet, 4 óvoda, 2 általános iskola, 1 gimnázium, 1 ipari szakmunkásképző intézet, 1 kollégium, 1 gyermekotthon, 1 közművelődési könyvtár, 1 önkormányzati múzeum, 1 közművelődési intézmény, 2 sportpálya, 3 játszótér, 1 területi feladatokat ellátó szakorvosi rendelőintézet, 2 fogorvos, 3 háziorvos, 1 anya és gyermekvédelmi intézmény, 2 gyermekorvos, 1 iskolaorvos, 2 gyógyszertár, 1 gondozási központ és időskorúak napközi otthona, 1 szociális otthon, 1 közszolgáltató üzem 

A lakosság 57 %-a aktív korú, amelynek 10-15 %-a részesül munkanélküli ellátásban és jövedelempótló támogatásban. A foglalkoztatottak a mezőgazdaságban (1200 fő) és az iparban (1100 fő), valamint a kereskedelmi és szolgáltatási szférában (212 fő) dolgoznak.