Meghívó

Feltöltve: 2022-01-25

2022. január 25-én a Városháza Dísztermében Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart.

A veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, de a Kormány a 307/2021.(VI.5.) Korm. rendeletében arról döntött, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat-és hatáskörét maga gyakorolja.

NYÍLT ülésre javasolt napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt és folyamatos határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Témafelelős: Zobokiné Bite Gyöngyi testületi ügyintéző
  Előterjesztés
 2. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
  Előadó: Németh Balázs polgármester
 3. 2022. január havi jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés
 4. Bölcsődei dajka álláshely kérelem
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 5. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása                     
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés
 6. Szakmai beszámoló a Bácsalmás Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi tevékenységéről, valamint tájékoztató a BÖTP 2022. évi költségvetés-tervezetéről
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 7. A Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatatási Közhasznú Nkft. 2022. évi munkatervének és üzleti tervének jóváhagyása
  Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes, a BÖKK Nkft. ügyvezetője
  Előterjesztés
 8. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött közigazgatási szerződések felülvizsgálata
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 9. Iskolai felvételi körzetek tervezetének véleményezése
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 10. A Helionergy Hyperion Kft.-vel ingatlan-adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó megállapodás és előszerződés I. számú módosítása
  Témafelelős: dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző
  Előterjesztés
 11. A Misina Szolágr Kft.-vel megkötendő ingatlan-adásvételi szerződés jóváhagyása
  Témafelelős: dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző
  Előterjesztés
 12. Javaslat a polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés
 13. Az 545540 azonosító számon igényelt "Kossuth utca útfelújítása" elnevezésű projekt keretében tervezői tevékenység elvégzésére szolgáltató kiválasztása és megbízási szerződés elfogadása
  Témafelelős: Bakos Zoltán pályázati referens
  Előterjesztés                                           
 14. Az 545540 azonosító számon igényelt "Kossuth utca útfelújítása" elnevezésű projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére szolgáltató kiválasztása és megbízási szerződés elfogadása                                                                             
  Témafelelős: Bakos Zoltán pályázati referens
  Előterjesztés
 15. Bácsalmás Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019.(X. 31.) rendelet módosítása
  Előterjesztés
 16. Egyéb

 

Bácsalmás, 2022. január 13.

 

Németh Balázs
polgármesterLegfrissebb híreink