Csatornázási tájékoztató - 6.

Feltöltve: 2014-03-25

2014. januárban megindultak a városi szennyvízcsatorna hálózat kivitelezési munkái. A kivitelezési munkák több ütemben készülnek és a tervek szerint ez év októberéig készülnek el a szennyvíztisztító telep felújításával együtt, hogy ezt követően megkezdődhessen egy 6 hónapos próbaüzem. A próbaüzem idejét is magában foglaló teljesítési határidő a Kivitelező számára 2015. április 10. 

A Kivitelező által elhelyezett házi bekötővezetékekre egyenlőre a rákötés szigorúan tiltott, mivel a csatornaszakaszok még nincsenek rákötve a meglévő rendszerre, így a szennyvíz elvezetése még nem biztosított!

A telkekre befúrt vagy beásott leállásokból –a  bekötőcsőből az elzáró dugót eltávolítani tilos! A csatornaszakaszok minősítésének része a víztartóssági próba, mely során a csatornákat feltöltjük vízzel. Az illegálisan rákötött ingatlanokat ez elönti! Ebből mindkét félnek komoly kára keletkezik, mely polgári peres eljárást von maga után.            
A házi bekötések építése során esetleges pince-szuterén beállásokat kivitelező nem készít – nem vés át alapokat és falakat. Ilyen bekötési igény esetén a házi tisztítóaknát  és a leállást a közterületen elhelyezi a Kivitelező az épületek előtt 1-1,5 m védőtávolságra.            
A rákötéshez az esetleges bontási és helyreállítási munkák, épületek talajvíz elleni védelme, alap és faláttörések készítése, az ingatlantulajdonos feladata és felelőssége. Minden az ebből adódó káresemény akár későbbi szennyvíz elöntés kára a lakókat terheli, sem kivitelező sem az üzemeltető felelősséget nem vállal.

A házi bekötővezetékek udvari szakasza természetesen már kiépíthető, csak a hálózatra csatlakoztatás tilos egyelőre. A házi bekötővezetékre a szennyvíz akna, valamint a csapadékcsatorna nem köthető. Amennyiben valaki ezt mégis megteszi a bekötés dátumáig visszamenőleg bírsággal sújtható, valamint a Kivitelező, illetve Megrendelő és az Üzemeltető minden kárát polgári peres eljárással érvényesíteni fogja!

A tisztítóaknákra való rákötés megkezdhetőségének időpontjáról, valamint a bekötések elkészültének bejelentési módjáról külön tájékoztatást adunk. 

Az érdekeltségi hozzájárulások megfizetését, (kivéve ha utalással teljesíti) illetve az ezzel kapcsolatos ügyintézéseket továbbra is a Víziközmű Társulat irodájában lehet megtenni ügyfélfogadási időben, a Polgármesteri Hivatal fsz. 129-es irodájában.

A kivitelezéssel, bekötésekkel kapcsolatos észrevételeket, panaszokat, a Hősök Tere 3. szám alatti projektirodában lehet megtenni, amely a kivitelezés időszakában a lakosság rendelkezésére áll.

Bácsalmás Városi ÖnkormányzatLegfrissebb híreink