Csatornázási tájékoztató - 1. Sajtóközlemény

Feltöltve: 2013-11-12

2013 novemberében Uniós támogatással kezdődnek meg Bácsalmás Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt kivitelezési munkálatai. A projekt során Bácsalmás Város 3005 ingatlanjára valósul meg a beruházás. Jelenleg a Város 7 % - a rendelkezik csatornahálózattal, a fejlesztés megvalósulását követően 91,5 %-os csatornázottság lesz jellemző. A beruházás keretében Bácsalmás Város közüzemű csatornázása gravitációs rendszer alkalmazásával kerül kiépítésre, valamint sor kerül a meglévő szennyvíztisztító telep bővítésére.

Bácsalmás Város 2.254.836.727 forint uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretében a Bácsalmás Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt megvalósítására. A megvalósítási munkák nettó összköltsége 2.667.600.400 forint, ebből elszámolható összköltség 2.652.749.091 forint, a támogatás mértéke 85 %, amely az Európai Unió Kohéziós Alapjából és Magyarország központi költségvetéséből származik. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A beruházási koncepció szerint Bácsalmás Város közüzemű csatornázása gravitációs rendszer alkalmazásával valósul meg. A beruházás során kiépítésre kerül 37 488,9 fm DN 200 KG-PVC gravitációs csatorna, 28 143,7 fm DN 160 KG-PVC bekötő csatorna, 5 hálózati átemelő és 729,6 fm szennyvíz nyomóvezeték. A beruházás során 2 584 ingatlan lesz új csatornabekötéssel ellátva.

A meglévő szennyvíztisztító telep területén – részben a meglévő műtárgyakat felhasználva – megépül egy 800 m3/nap hidraulikai és 7600 LE biológiai kapacitású új szennyvíztisztító telep. A tervezett beruházás keretében meg kell építeni a jelenleg nem létező mechanikai és iszapkezelési fokozatot a teljes hozamra vonatkozóan. A megvalósítandó telep 14 m3/nap szippantott szennyvíz fogadására lesz alkalmas, mely a kiépített csatornával nem rendelkezők, illetve a csatornahálózatra még rá nem kötők szennyvíz elhelyezési problémáira nyújt környezetkímélő megoldást.

A lefolytatott közbeszerzések során kiválasztott projekt résztvevők a következőek:

Kivitelező: SZ-S Bácsalmás Konzorcium (Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt., SOLTÚT Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft.)

FIDIC mérnök: AGROINVEST-EUROÚT KONZORCIUM (Agroinvest Zrt, Eurout Mérnöki, Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft.)

Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok: DI-CLAR Tanácsadó Kft.

Projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátása: Kapos Hidro Kft.

Közbeszerzési jogi tanácsadó és ajánlatkérő nevében eljárói tevékenység ellátása: Deák Ügyvédi Iroda.

Bácsalmás Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt nyitórendezvényére 2013. november 14-én 11 órakor kerül sor, a Polgármesteri Hivatal Nagytermében.

Sajtóközlemény: letöltés(.pdf)Legfrissebb híreink