Csatornázási tájékoztató - 4.

Feltöltve: 2013-04-12

2012. február 8-án a Polgármester Úr a Képviselő testület felhatalmazása alapján aláírta a „Bácsalmás Város Szennyvíz csatornázása és szennyvíz-tisztítása KEOP-1.2.0/09-11-2011-0021 projekt Támogatási Szerződését.

2012. október 26-án a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. önerő támogatási igénylés lehetőségéről tájékoztatott. Ezek alapján a Képviselő testület a pályázat benyújtásáról döntött, amelynek eredményeképpen a Belügyminisztérium 137.712.182 Ft vissza nem térítendő EU önerő alap támogatást ítélt meg.

A jóváhagyott ÁFA nélküli összes költség kerekítve 2 milliárd 668 millió forint, amelynek 85%-a az EU-tól, és a magyar költségvetéstől vissza nem térítendő támogatásként fog érkezni.

A kivitelezés megkezdésének lépéseiről

Eddig a szennyvízberuházás kapcsán lefolytatott közbeszerzések és kiválasztott résztvevők:

  • Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok: DI-CLAR Tanácsadó Kft.
  • Projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátása: Kapos Hidro Kft.
  • Közbeszerzési jogi tanácsadó és ajánlatkérő nevében eljárói tevékenység ellátása: Deák Ügyvédi iroda.

A még hátralévő nagy feladat a kivitelező és a műszaki ellenőr kiválasztása, amelyre a szabályok szerint ún. uniós közbeszerzési eljárást kell hirdetnünk. Az eljárás során igen figyelmesen és körültekintően kell eljárni, hisz nagy versenyre lehet számítani az igen kevés kivitelezési munka miatt. A nyertes kihirdetése után, valószínűsíthető, hogy a vesztesek megtámadják a döntést, és ez lassíthatja a folyamatot, valamint ezzel együtt a tényleges kivitelezés megkezdését.

Jelenleg a pályázat közbeszerzési minőség-ellenőrzés alatt van a támogató szervezetnél, és néhány dolgot javítani, hiány pótolni kell benne. Amint ezek megtörténtek, ki lehet írni a közbeszerzést és megindulhat a kivitelező kiválasztása.

A munkakezdésre legjobb esetben 2013. júliusában, legrosszabb esetben 2013. szeptemberében lehet számítani. 

További bizakodásra és megerősítésre ad okot a Kormány 29/2013. (II. 12.) Korm. rendeletében a szennyvíz-elvezetési és- tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítása. Ennek 1. számú mellékletében szerepelnek a kiemelt jelentőségű szennyvíz – elvezetési és tisztítási beruházások, amelyek közt van Bácsalmás Városa is.

Az elmúlt hetekben hallani lehetett, hogy egyes településeken a Kormány saját hatáskörben valósítja meg a szennyvízberuházásokat. Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzatok helyett, a feladatok ellátására és koordinálására a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki.

Ennek oka, hogy ezen települések esetében a határidőben történő teljesítés elmaradásának reális veszélye áll fenn, ugyanis a 2000 fő feletti települések esetében az Unió felé vállalt kötelezettségeket 2015. december 31-ig teljesíteni kell. Bácsalmás város nincs ezen települések között, tehát ütemterv szerint időben elkészülhet a beruházás, amelynek időtartama nagyságrendileg 2 év. A látványos építési munka hiánya nem jelenti a beruházás meghiúsulását, ennek oka a hosszadalmas és lassú előkészítési feladatok és követelmények teljesítése.

A lakossági hozzájárulások fizetéséről, a Viziközmű Társulatról

Minden tag hozzájárulására szükség van, azokéra is, akik eredetileg nem támogatták az elképzelést.

Miután a többség úgy nyilatkozott, hogy szükség van a csatornázásra, így mindenkinek részt kell vállalnia a vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelően.

A nem fizetőkkel szemben a Társulatnak el kell járnia.  A hozzájárulás adók módjára behajtható köztartozás. 

A Társulati tagok száma 2.626 fő, melyből 263 fő egy összegben (80.000 Ft) rendezte, 314 fő a 3x 30.000 Ft-os részletfizetést vállalta, és 2.049 fő a 100 x 1.000 Ft-os részletfizetés kategóriájába sorolható. Az 1.000 Ft-os részletfizetésnél lehetőség van több hónap egyidejű befizetésére is, így az kevesebb gonddal jár. 

Sajnálatos módon a városban olyan híresztelések terjedtek el, hogy a Társulat csődbe ment és nincs meg az eddig összeszedett pénzeszköz. Ez természetesen nem fedi a valóságot, a pénz megvan, a Társulat nem gazdasági társaság, nem tud csődbe menni, és az összeget másra nem költheti, mint a beruházás önrészének finanszírozására. Kizárólag az a feladata hogy a lakossági önrészeket beszedje, illetve tartsa a kapcsolatot tagjaival, bármilyen probléma is merüljön fel.

Összegezve a fentieket, minden arra utal, hogy a beruházás megvalósítása jó úton halad, és a feltételei is rendelkezésre állnak.Legfrissebb híreink