Csatornázási tájékoztató - 3.

Feltöltve: 2012-07-30

2012. év januárjában az Energia Központ Nonprofit Kft. értesítette a Bácsalmás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát, hogy a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez a KEOP-1-2-0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukcióra benyújtott „Bácsalmás város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása ” című KEOP-1.2.0/09-11-2011-0021 azonosító számú pályázatát az Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek ítélte.

2012.február 8-án, Bácsalmás városi Önkormányzat Képviselő – testületének felhatalmazása alapján Németh Balázs polgármester aláírta „Bácsalmás város szennyvíz csatornázása és szennyvíz-tisztítása” KEOP-1.2.0/09-11-2011-0021 projekt Támogatási Szerződését.

A Támogató döntése értelmében Önkormányzatunk vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Ugyanakkor, Önkormányzatunk-a Szerződés aláírásával, kötelezte magát arra, hogy „a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja”.

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a 167/2012.(VI.26) számú határozatában döntött a szennyvízberuházás kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás második szakaszáról.

„Bácsalmás város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt kivitelezési szerződésének megkötése érdekében a 2012. május 29-én kelt keret megállapodás alapján egyedi vállalkozási szerződés megkötése céljából a konzultációs felhívást és annak mellékleteit elfogadja.”

A Képviselő – testület 168/2012. (VI.26.) számú határozatában döntött a szennyvízberuházás projektmenedzserének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás indításáról.

A közbeszerzési eljárás zavartalan bonyolítása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elkészítette a projekt közbeszerzési eljárásra vonatkozó minőségellenőrzési jelentést.

Az Energia Központ Nonprofit Kft.,- mint Közreműködő Szervezet, a közbeszerzési dokumentáció műszaki –szakmai szempontú ellenőrzésről szóló nyilatkozatát megküldte. A közbeszerzéshez kapcsolódó dokumentumokat a 4/2011. ( I.28) Kormány rendelet 39/B. (1) bekezdése alapján támogathatósági-elszámolhatósági szempontból megvizsgálta. A Közreműködő Szervezet a dokumentációt–figyelemmel az észrevételekre - jóváhagyta.

Sajnálatos módon a városban olyan híresztelések terjedtek el, amelyek a szennyvízberuházás megvalósulását megkérdőjelezik. Ennek oka a hosszadalmas, a beruházás előkészítését szolgáló feladatok, követelmények teljesítése. A látványos építési munka hiánya nem jelenti a beruházás meghiúsulását. A beruházással a lakosságnak lehetősége nyílik egy modern, korszerű szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszer használatára a város területén. A beruházás megvalósításának célja a fenntartható életforma biztosítása, az egészséges környezet megteremtésével az összkomfortos lakókörnyezet kialakítása. Ezáltal a projekt közvetetten az egész lakosságot érinti azáltal, hogy megvalósulásával hozzájárul a talaj és környezetszennyezés minimalizálásához.

Bácsalmás: 2012. július 24.

Kalmár LászlóLegfrissebb híreink