Csatornázási tájékoztató - 2.

Feltöltve: 2012-01-19

Az EU-tól érkező forrásból megépítendő bácsalmási szennyvízcsatorna beruházás pénzügyi támogatására pályázatot nyújtott be a város önkormányzata. A második fordulóban is elfogadták a pályázati dokumentumokat, és ennek alapján 2011. december közepén megérkezett az értesítő levél a Környezet és Energia Operatív Program Közreműködő Szervezetétől, hogy az Irányító Hatóság – bizonyos mértékű költségcsökkentéssel – támogatásra érdemesnek találta a város pályázatát. A jóváhagyott, ÁFA nélküli összes költség kerekítve 2 milliárd 668 millió forint, amelynek 85 %-a az EU-tól és a magyar költségvetéstől vissza nem térítendő támogatásként fog érkezni.

 

A kivitelezési munka megkezdésének lépéseiről

A jóváhagyó döntést követően további feladatok várnak ránk a támogatási szerződés megkötéséig.

A támogatási szerződésben lesznek meghatározva a pénz folyósításának feltételei, és azok a kötelezettségek, amelyek betartását még a befejezést követően is számon kérik majd tőlünk.

A szabályok szerint meg kell hirdetnünk az ún. uniós közbeszerzési eljárást a kivitelezési munka elvégzésére, amelynél igen körültekintően kell eljárnunk. Nagy versenyre van kilátás, tekintettel az országosan kevés építési lehetőségre, és a beruházási munka nagyságrendjére.

Az eredmény kihirdetése után nagy valószínűséggel a vesztesek majd megtámadják az eredményt a döntőbizottságnál, és ez miatt az egész folyamat lelassulásával kell számolnunk.

Becslések szerint a tényleges munkakezdésre inkább csak a 2012-es év második felében lehet számítani.

A megvalósítás határidejét pontosan a támogatási szerződésben fogják rögzíteni, de általában egy-egy uniós projekt teljes végrehajtási ideje legfeljebb 2 év szokott lenni.

 

A kivitelezésről, az üzembe helyezésről, az építés utáni helyreállításokról

A feladat jellegéből adódóan a majdani kivitelező is valószínűleg úgy fog eljárni az építés során, mint ahogy azt laikusként mi is feltételezhetjük, hogy azokat a részeket, szakaszokat építi meg először, amelyeken át a lefolyó szennyvizek eljuthatnak a jelenlegi szennyvíztelephez.

A szennyvíz-tisztító tejes rendszere is át lesz építve, hogy megfeleljen a ma megkövetelt tisztítási értékeknek, hogy az elfolyó tisztított szennyvíz a Kígyós élővizébe, engedélyezett módon bevezethető legyen.

A város domborzata és a Kígyós miatt is több olyan pontot is ki kell építeni a kivitelezés során, ahol a természetes eséssel összegyűjtött szennyvizet át kell emelni a szomszédos, másik gravitációs szakaszra, ahonnan azt a rendszer továbbítja a szennyvíztelep irányába.

5 ilyen átemelő akna létesül a város szennyvízhálózatán:

a József Attila utca középső harmadában, a Rákóczi utca keleti vége közelében, a Dózsa György utca Kígyós közeli szakaszán, a Narancsik Pál utca keleti végénél, valamint egy, a mostani szennyvíz-átemelő közelében.

Bármelyik szennyvíz-átemelő megépítése, és összekötése a meglévő csatornahálózattal elvileg biztosíthatja azt, hogy az abban a körzetben keletkező szennyvizet már be lehet vezetni a szennyvíz-telepre.

Ebből következően valószínűleg a csőfektetésekkel párhuzamosan fogják átépíteni a szennyvíz-tisztító rendszert is, hogy az egyre növekvő tisztítási igényt ki lehessen elégíteni.

A rácsatlakozást az utcai szennyvízvezetékre mindenkinek magának kell elvégeztetnie a telkén 1 méterre belülre beépülő fogadó aknába.

Ahhoz, hogy a szennyvíztelep üzemi próbáit valóságosan is el lehessen végezni kb. 75 %os leterhelést kellene biztosítani, ami az utcai építésekkel szinkronban folyamatos bekötéseket igényel a város lakossága részéről.

Az utcai csatornavezeték fektetése valószínűleg több kellemetlenséggel fog járni az ott lakók számára, de a város általános képe is egy ideig feldúlt állapotot fog mutatni.

A tervezők - ahol csak ez lehetséges volt - az ún. zöldsávban vezették a csöveket, de ezt az adottságok miatt nem mindenütt lehetett megvalósítani. Lesznek olyan részek, ahol ehhez a burkolt úttestet sajnos fel kell vágni, mert nincs másutt hely a cső lefektetésére.

A helyreállítás természetesen megtörténik, de teljes útfelújításra nem kerülhet sor a beruházás keretében, mert erre az Unió nem ad pénzt, ezt csak saját forrásból lehetne végrehajtani.

 

A lakossági hozzájárulások fizetéséről

Mindenki anyagi hozzájárulására szükség van, azokéra is, akik eredetileg nem támogatták a szennyvízcsatornázási elképzelést. Miután a meghatározó többség úgy nyilatkozott, hogy szükség van a csatornára, így a beruházás támogatásában mindenkinek részt kell vállalnia a vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelően.

Háromféle fizetési mód áll rendelkezésre. A részletekben fizetési módok közül a kevesebb gonddal járó, több havi egyben fizetést is lehet választani, csak a fontos az, hogy jöjjön össze a szükséges hozzájárulás a lakosság részéről, mert ezzel az Unió felé el kell majd számolnunk.

A nem fizetőkkel szemben a közösségnek, a Viziközmű Társulatnak el kell járnia, mert a rendelkezések szerint mindenki hozzájárulását az adók módjára történő behajtással is ki lehet kényszeríteni.

Ez a beszedési mód azonban sok költséggel, és konfliktussal jár, aminek elkerülése mindannyiunk érdeke, és ehhez szíves megértésüket kérjük.

 

Bácsalmási Víziközmű TársulatLegfrissebb híreink