Csatornázási tájékoztató - 1.

Feltöltve: 2011-04-14

Miért alakult a víziközmű-társulat?

Bácsalmáson már több mint harminc éve elindult a szennyvízcsatornázás a központban, és megépült a szennyvíztelep a külterületi részen a várostól délre, a Kígyós közelében. Eddig többször megkísérelte a város mindenkori vezetése a bővítést (amelyre egyes körzetekben akkoriban nagy igény mutatkozott), de a szervezettség nem tette lehetővé a külső állami támogatások megszerzését, vagyis nem volt elegendő pénz a megvalósításhoz.
Most az EU követelményei szerint a 2000 fő feletti településeken előírás, hogy a szennyvízcsatorna és a tisztító telep kiépüljön a mai követelményeknek megfelelően. Az előírás mellé az EU és a magyar állam jelentős pénzügyi támogatást (85 %) ad abban az esetben, ha megfelelően nagy arányban a lakosság is hozzájárul a rendszer kiépüléséhez.
A szennyvizes beruházás lebonyolításának kipróbált, jogilag szabályozott formája a víziközmű-társulat, amely arra szolgál, hogy a szükséges szervezési munkának keretet adjon. A társulat a tagjai által biztosított anyagi erőforrásokból, az önkormányzattal közösen, társberuházásban vízgazdálkodási közfeladatot teljesít.
A víziközmű-társulat alapszabálya (mint a tagok között létrejött "szerződés") egyebek mellett rögzíti a feladatokat, a tevékenységi kört, és a társulat megszűnésével kapcsolatos szabályokat.
A társulat gyűjti össze az érdekeltségi hozzájárulást, amellyel igazoljuk az EU felé, hogy a beruházást a lakosok akarják, és kellő számban befizették a megállapított összeget.
A szennyvizes szervező munka igen eredményesen zajlott, mert 76 %-nál is többen aláírták a belépési szándéknyilatkozatot, így válhat jogosulttá Bácsalmás az uniós támogatás megszerzésére.
A törvényi és rendeleti szabályok szerint a víziközmű-társulat a beruházás megvalósítása után megszűnik, és a feladatát a továbbiakban az önkormányzat veszi át.

 

A beruházási pénz biztosításáról

Az egész beruházás várható költsége egy ingatlanra vetítve meghaladja az 1 millió forintot (a teljes bekerülési költség ÁFA nélkül 2700 MFt).
Ebből azonban a lakosoknak csak maximum 100 ezer Ft-ot kell befizetniük a létesítéshez, mert a 85 %-nyi részt az EU adja hozzá, a hiányzót pedig az önkormányzat. A vállalkozások, intézmények szintén hozzá kell, hogy járuljanak a sajáterő biztosításához a részükre megállapított hozzájárulásnak megfelelően.
A lakossági befizetések 3 féle változatban lehetségesek, van részletfizetésre is lehetőség: havi 1000 Ft 100 hónapon keresztül. Emiatt azonban az önkormányzatnak hitelt kell felvennie, hogy a beruházáshoz szükséges sajáterő összege teljes egészében rendelkezésre álljon. Ennek természetes következménye a kamatköltség.

 

A kivitelezési munkákról

A kivitelezési munkák megkezdése előtt igen sok dolgot kell még eredményesen megoldani. Az uniós támogatási forrás elnyeréséhez a pályázat 2. fordulóját is sikerrel kell teljesíteni. Ezután le kell folytatni az "uniós közbeszerzést", amely várhatóan több hónapos kiválasztási és jogorvoslati eljárást jelent. Optimista becslés szerint sem valószínű, hogy komoly földmunka elkezdődhetne 2011. évben. A kivitelezés várható időtartama 2012-2013 év.
A beruházás keretében 34 km gerincvezeték, és 27 km bekötővezeték fog elkészülni, 5 átemelővel, amelyek az egyébként gravitációs rendszerben megépülő egyes rész-szakaszok közötti kapcsolatot biztosítják.
A biológiai szennyvíztisztító telepet is át kell építeni a mai előírásoknak megfelelően a jelenlegi helyen.
Az utcai szennyvízvezeték mélyen lesz vezetve, hogy a rácsatlakozások mindenütt ráfolyással biztosíthatók legyenek. Ahol az adottságok megengedik, a zöldsávban fog a csatorna kiépülni, ahol azonban erre nincs hely, ott kényszerből útfelbontásra kerül sor.
Az útfelbontásokat csak igen korlátozottan finanszírozza az uniós külső támogató, ezért a kivitelezéskor útátfúrást, sajtolást sokszor kell majd alkalmazni.
A munkákat egy-egy utcában a kivitelezők a lakókkal egyeztetni fogják. Arra lehet számítani, hogy naponta kb. 25-30 métert tudnak haladni az építők, vagyis talán nem sokáig tartanak a földmunkákkal kapcsolatos kellemetlenségek egy-egy utca szakaszon.
A kivitelezés ütemezése nyilvánvalóan az építők dolga, de valószínű, hogy a befogadó (átemelők, szennyvíztelep) irányából kell a munkákat elkezdeni, hogy a folyamatos rákötések lehetősége biztosítható legyen. Azonos időben a város több körzetében, egymástól függetlenül folyhatnak a munkák.
Nem lesznek azonban építési munkák ott, ahol már jelenleg is van csatorna, így azoknak, akik most szeretnének rákötni a rendszerre, egyénileg kell az üzemeltető Bajavíz Kft-nél kezdeményezni a bekötési folyamatot.

 

Szennyvíz rákötések gyakorlati kérdéseiről

A minden lakott ingatlanhoz kiépülő rácsatlakozási pont (30 cm átmérőjű műanyag bekötő akna) gravitációval juttatja be a csőhálózatba a szennyvizet. A csatlakozó akna elhelyezése a vízjogi engedély függvénye, de valószínűleg közterületen lesz (a telekhatártól 1 méterig belülre bevezetnek egy végdugóval lezárt 110 mm-es csőszakaszt). Ebbe az aknába kell mindenkinek önállóan, magának beköttetnie (ez nem része a közös beruházásnak) a 110 mm-es házi szennyvízcsövet. Ez annyit jelent, hogy a házi szennyvízvezetéket az utca felé kell kiépíteni, méterenként 1 cm-es lejtéssel. A rácsatlakozási pont szinte biztosan mélyebben lesz a telken belüli fektetési mélységnél, mert az utcai csatorna mélyvezetésű lesz.

 

A lakosság által fizetendőkről

A víziközmű-társulat létrejöttével gyakorlatilag mindenki taggá vált, így kötelező érdekeltségi hozzájárulást fizetnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. Minden lakás egy érdekeltségi egységnek számít, amelynek további jellemzője, hogy fő és mellékhelyiségekből áll, és amelynek önálló bejárata van.
Háromféle módon fizethető be az érdekeltségi egység szerinti hozzájárulás, egy összegben (80 EFt), három éves részletben (3x30 EFt), és havonta fizetve (100x1 EFt).
Akik az 1000 forintos fizetési módot választották, azok számára lehetőség van több hónap egyszerre (előre) kifizetésére, hogy kevesebb legyen az intézni való, vagy ha valakinek van lehetősége erre, megbízást adhat a bankjának az összeg havonta történő átutalására.
Mindenkinek fizetnie kell, mert akik eredetileg nem támogatták a víziközmű-társulat alakítását, azok is ún. "kényszertagokká" váltak, a 2/3-os szervezettségi szint miatt.
A kötelezettségüket elmulasztókra a társulat negyedévente végrehajtást kérhet, 5000 Ft elmaradás felett.
Akik nem kívánnak rákötni a majdan kiépülő csatornára, azoknak a közcsatorna üzembe helyezését követő 3 hónap elmúltával talajterhelési díjat kell fizetniük az önkormányzatnak 120 Ft/m3 összegben a vízfogyasztásuknak megfelelően (33/2004. (XII.31.) Önk. rendelet). 
Ha van jelentősebb szennyvíztermelődés az ingatlanban, akkor a szippantás költségét is kalkulálni kell, és ez Bácsalmáson jelenleg 750 Ft/m3. A vízdíj mértéke 2011. januártól 248,75 Ft/m3, a csatornadíj 195 Ft/m3.

 


 

Tisztelt Társulati Tagok!

Néhány a Társulattal és a befizetéssel kapcsolatos további technikai információra szeretnénk a figyelmet felhívni.

Azon Társulati Tagok, akik  nem Ügyfelei a Takarékszövetkezetnek, - nincs számlájuk, vagy nem vesznek más szolgáltatást sem igénybe a szövetkezettől- és más Pénzintézetnél sem rendelkeznek lakossági számlával, ahol rendszeres megbízást adhatnak a havi 1.000,- Ft-os részlet-befizetések teljesítésére, azok a Társulat irodájában rendezhetik a rendszeres havi 1.000,- Ft-os részlet befizetéseiket.

 

A Társulat ügyfélfogadási rendje:

Címe: Bácsalmás Polgármesteri Hivatal. 116-os irodája.

Szerda: 8-12-ig és 13-18-ig

Csütörtök: 8-12-ig

Péntek: 8-12-ig

 

Minden szerdán tartunk pénztári befizetési napot a fent látható időpontban. Kérem a részletfizetőket, hogy aki teheti befizethet több hónapot is előre (pl. 6.000 Ft esetén fél év már rendezve van). Ezzel megkönnyíti az adminisztratív munkát, és csökkenti a pénztárban való várakozás idejét.

Aki nem kapott a kötelezettségről kivetési értesítőt valamely ingatlanára, és az nem üres telek vagy romos állapotú ház, kérem jelezze a Társulatnak személyesen, vagy e - mailen a csatorna@bacsalmas.hu címre. Városunk honlapján a www.bacsalmas.hu oldalon is informálódhat a szennyvíz csatornázás alakulásáról.

Kérem, ha bármilyen problémájuk, észrevételük van, feltétlen jelezzék hisz ennek a beruházásnak az elkészülése a lakosság és mindannyiunk érdeke!

Tisztelettel: Turcsányi Csaba



Legfrissebb híreink