Tájékoztató parlagfű ellenőrzésről

Feltöltve: 2019-06-25

Felhívjuk a földhasználók és ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy a Bácsalmási Járási Hivatal megkezdte a 2019. évi határszemle ellenőrzéseket. 

Felhívjuk a földhasználók és ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy a Bácsalmási Járási Hivatal megkezdte a 2019. évi határszemle ellenőrzéseket, illetve rövidesen megkezdi a parlagfűvel fertőzött területek felderítését.
A hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzését, a határszemle keretében, valamint a parlagfűvel fertőzött területek felderítését a Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztályának illetékességi területén az ingatlanügyi hatóság (Földhivatali Osztály) végzi. Az ellenőrzés helyszíni eljárás keretében történik.
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) a földhasználó számára termőföld-hasznosítási kötelezettséget, engedélyezett más célú hasznosítás esetén az első igénybevételig ideiglenes hasznosítási kötelezettséget ír elő. Elsősorban a hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését, illetve a művelési ágak természetbeni és az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott adatok egyezőségét ellenőrizzük. Az ellenőrzés kiterjed a hasznosítatlan földrészletek felderítésére, az ingatlan-nyilvántartásban beruházási terület, valamint beruházási célterület művelési ágban nyilvántartott földrészleteken a mellékhasznosítás, illetve az ideiglenes hasznosítás kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére, továbbá a mezőgazdasági területek megközelítését biztosító dűlőutak, belvízlevezető árkok, csatornák állapotának felmérésére.
A Tfvt. szerint a földhasználó köteles a termőföldet (szántó, szőlő, rét, legelő, nádas, gyümölcsös, kert, fásított terület, erdő) művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, illetve a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni, továbbá szőlő vagy gyümölcsös művelési ágban hasznosított terület esetén a művelési ágnak megfelelő termelést folytatni.
A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.
Az illetékes hatóság a hasznosítási kötelezettség elmulasztása esetén a földhasználót határidő kitűzésével a teljesítés elmaradása esetén a szankciókra vonatkozó tájékoztatása mellett, felhívja a hasznosítási kötelezettség teljesítésére. Amennyiben az utóellenőrzés idejére sem történik meg a termőföld hasznosítása, a hasznosítatlan terület AK értéke 2.000-es szorzatának megfelelő földvédelmi bírság megállapítására kerül sor. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs az érintett területre bejelentett földhasználó, a földhivatal a haszonélvezővel, ennek hiányában a tulajdonossal szemben jár el.
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 27. § (2) bekezdés b) pont bb) alpont, valamint az 53. § (1) bekezdés d) pond dc) alpont rendelkezései szerint a hasznosítási kötelezettség elmulasztása miatt, vagy föld jogellenes más célú hasznosítása miatt kiszabott földvédelmi bírságról szóló döntés jogerőre emelkedésétől számított öt évig a termőföld tulajdon szerzést, illetve haszonbérleti szerződést kizárja.


A 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében: "A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani." Vagyis a parlagfű fertőzöttség visszaszorítása a földhasználók, illetve földtulajdonosok kötelezettsége, akiknek területén parlagfű található, gondoskodniuk kell a gyommentesítésről.
A parlagfű-felderítésben az ingatlanügyi hatóság, a növényvédelmi hatóság, a Lechner Tudásközpont, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya, valamint a települési önkormányzatok jegyzői vesznek részt.
A Lechner Tudásközpont minden évben űrfelvételek, valamint a korábbi ellenőrzések tapasztalatai alapján veszélyeztetettségi térképet készít. Az ingatlanügyi hatóság a veszélyeztetettségi térkép, illetve a lakosság által a Parlagfű Bejelentő Rendszeren, valamint a Parlagfű-mentes Magyarországért Egyesület honlapján keresztül bejelentett információk alapján helyszíni ellenőrzést folytat le.
A Parlagfű Bejelentő Rendszer július 1-jétől egészen a szezon végéig üzemel, amelyen interneten keresztül vagy okostelefonról – külön program feltelepítése nélkül – bárki megteheti az általa észlelt parlagfüves terület bejelentését. Ezek közvetlenül az ellenőrzésre jogosult illetékes hatóságokhoz jutnak el. Amennyiben a bejelentő igényt tart rá, az általa megadott elérhetőségén (e-mail-en, sms-ben) a bejelentésével kapcsolatban tájékoztatást is kap.
A helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyvben foglaltak alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el, ha a termelő, illetve a földhasználó a védekezési kötelezettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz határidőben eleget. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a közérdekű védekezés elmulasztóját a közérdekű védekezés elrendelését követően a költségek tizenöt napon belüli megtérítésére kötelezi. A kötelezett nem fizetése esetén a közérdekű védekezés költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek.
Tájékoztatjuk a lakosságot, amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, úgy a növényvédelmi bírság mértéke - a parlagfűvel fertőzött terület nagyságától, valamint a fertőzés mértékétől függően - 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjedhet.
Hivatalunk célja nem a bírság kiszabása, hanem a jogszabályokban foglaltak betartatása, az önkéntes jogkövető magatartás kialakítása, ezért felhívjuk a mezőgazdasági termelést folytató ügyfeleink figyelmét, hogy időben gondoskodjanak kötelezettségeik teljesítéséről!

 

Szommer Károly
hivatalvezető
nevében és megbízásából:

Kulesevics Jánosné
osztályvezetőLegfrissebb híreink