Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2024. június 25.

Feltöltve: 2024-06-17

M e g h í v ó

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2024. június 25-én (kedden),

1400 órai kezdettel tartja soros ülését,

melyre tisztelettel  m e g h í v o m.

Az ülés helye: Bácsalmási Művelődési Központ 2. sz. oldalterme

…../2024. KT-ülés

NYÍLT ülésre javasolt napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt és folyamatos határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Témafelelős: Zobokiné Bite Gyöngyi testületi adminisztrátor
  Előterjesztés
 2. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
  Előadó: Németh Balázs polgármester
 3. 2024. június havi jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés
 4. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének II. módosítása
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés
 5. Szakmai beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2023. évi működéséről
  Témafelelős: dr. Párczen Zoltán megbízott
  Előterjesztés
 6. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
  Témafelelős: dr. Párczen Zoltán megbízott
  Előterjesztés
 7. A Bácsalmás Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2023. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása
  Témafelelős: dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző
  Előterjesztés
 8. Ösztöndíjpályázat kiírása a Hunyadi János Gimnázium diákjainak támogatására
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 9. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
  Előterjesztés
 10. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00012 azonosítószámú, „Közösségi tér kialakítása Bácsalmáson” elnevezésű projekt keretében építőipari kivitelező kiválasztására irányuló második közbeszerzési eljárás eljárási rendjének és közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentációjának elfogadása
  Előterjesztés
 11. A TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00011 kódszámú, „Helyi humán fejlesztések a bácsalmási térségben” elnevezésű elbírálás alatt lévő pályázat cselekvési tervének elkészítéséhez szükséges szolgáltató kiválasztása a beérkezett ajánlatok értékelése alapján, a bácsalmási-bácsszőlősi-mátételki célterületen Bácsalmás településre vonatkozó cselekvési terv készítésre irányuló vállalkozási szerződés jóváhagyása
  Előterjesztés
 12. A Bácsalmásért Feldolgozó és Értékesítő Start Szociális Szövetkezet által a Komplex Energetikai Program kódszámú pályázati rendszerben támogatást nyert KEP_24 kódszámú támogatott projekt megvalósításának előfinanszírozása, kölcsönszerződés elfogadása
  Előterjesztés

Zárt ülésre javasolt:

 1. Városi kitüntető címek és díjak adományozása
  Témafelelős:
  Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető

Bácsalmás, 2024. június 12.

Németh Balázs

polgármesterLegfrissebb híreink