Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2024.05.28

Feltöltve: 2024-05-20

M e g h í v ó

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2024. május 28-án (kedden),

1400 órai kezdettel tartja soros ülését,

melyre tisztelettel  m e g h í v o m.

Az ülés helye: Bácsalmási Művelődési Központ 2. sz. oldalterme

…../2024. KT-ülés

NYÍLT ülésre javasolt napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Témafelelős: Zobokiné Bite Gyöngyi testületi adminisztrátor
  Előterjesztés
 2. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
  Előadó: Németh Balázs polgármester
 3. 2024. május havi jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés
 4. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosítása
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés
 5. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása                        
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés
 6. Beszámoló a közrend, közbiztonság 2023. évi helyzetéről
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 7. Átfogó értékelés a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2023. évi ellátásáról
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szoc. és hatósági ov., valamint Szabó Erika Alapszolg. Kp. vezető
  Előterjesztés
 8. A Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nkft. 2023. évi beszámolója és közhasznúsági melléklete, ill. tájékoztató a racionalizálás eredményeiről
  Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes, a Bácsalmási Közszolgáltató Nkft. ügyvezetője
  Előterjesztés
 9. Beszámoló a földprogram 2023. évi tapasztalatairól
  Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes, a Bácsalmási Közszolgáltató Nkft. ügyvezetője
  Előterjesztés
 10. A Bácsalmásért Feldolgozó és Értékesítő Start Szociális Szövetkezet 2023. évi egyszerűsített mérlegbeszámolója
  Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes igazgatósági elnök
  Előterjesztés
 11. A Bácsalmási Start Szolgáltató Szociális Szövetkezet 2023. évi egyszerűsített mérlegbeszámolója
  Témafelelős: Kulesevics János igazgatósági elnök
  Előterjesztés
 12. Beszámoló a Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás 2023. évi működéséről
  Témafelelős: dr. Párczen Zoltán megbízott
  Előterjesztés
 13. Beszámoló a Bajai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 14. A Bácsalmás Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2023. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása
  Témafelelős: dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző
 15. Óvodai csoport- és álláshely-számok meghatározása a 2024/2025-ös nevelési évre
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 16. Bácsalmási székhelyű civil szervezetek támogatása
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető

  Előterjesztés
 17. Bácsalmás Város Önkormányzata DTKH Nonprofit Kft.-ben meglévő üzletrészének felosztásáról és az üzletrész egy részének értékesítéséről szóló döntéshozatal
  Előterjesztés

Bácsalmás, 2024. május 15.

Németh Balázs

polgármesterLegfrissebb híreink