Meghívó Képviselő-testületi Ülésre 2024.04.30

Feltöltve: 2024-04-29

M e g h í v ó

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2024. április 30-án (kedden),

1400 órai kezdettel tartja soros ülését,

melyre tisztelettel  m e g h í v o m.

Az ülés helye: Bácsalmási Művelődési Központ 2. sz. oldalterme

…../2024. KT-ülés

NYÍLT ülésre javasolt napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Témafelelős: Zobokiné Bite Gyöngyi testületi adminisztrátor
  Előterjesztés
 2. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
  Előadó: Németh Balázs polgármester
 3. 2024. április havi jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról                        
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés
 4. Beszámoló az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, rendeletalkotás az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés
 5. Az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló egészségügyi szolgáltatók beszámolói
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 6. Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2023. évi tevékenységéről
  Témafelelős. Prikidánovics Antal szociális és hatósági oszt.vez. és Szabó Erika intézményvezető
  Előterjesztés
 7. Beszámoló a 2023. évi helyi adózás tapasztalatairól
  Témafelelős: Becze Attiláné és Staudt Diána adóügyi ügyintéző
  Előterjesztés
 8. 2023. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés elfogadása
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés
 9. A belső kontrollrendszer működésére vonatkozó vezetői nyilatkozatok
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés
 10. Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének megbízása
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 11. Tájékoztató a civil szervezetek 2023. évi tevékenységéről
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 12. A Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság jogutódlásához szükséges 
  döntéshozatalok

  Előterjesztés
 13. Új bérleti szerződés megkötése a Bácsalmás, Szent János utca 9. hsz. és 1987. hrsz alatti „presszó üzlethelyiség ingatlanból az ingatlan déli részén található, önállóan megközelíthető, egyértelműen körülhatárolható, 194,42 m2 nagyságú helyiségcsoport"  ingatlan hasznosítására
  Előterjesztés

Zárt ülésre javasolt:

 1. A BESZ Kft. 2023. évi mérlege és eredmény-kimutatása (zárt ülésen)
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető

Bácsalmás, 2024. április 18.

Németh Balázs

polgármesterLegfrissebb híreink