Pályázati felhívás 2024.04.10

Feltöltve: 2024-04-10

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi önkormányzati költségvetésben jóváhagyott, a társadalmi és civil szervezetek támogatására fordítható összeg odaítélésére pályázati felhívást tesz közzé.

Támogatási célok:

a) az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatás,

b) a környezet-egészségügy, különösen a köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása,

c) a helyi környezet- és természetvédelem célját szolgáló tevékenység,

d) a kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme, valamint a helyi közművelődési tevékenység támogatása,

e) az épített örökség helyi védelme,

f) a gyermekjóléti szolgáltatás és ellátás, különösen a gyermekek táboroztatása,

g) a sport és ifjúsági ügy,

h) a nemzetiségi ügy,

i) a közreműködés a település közrendjének, közbiztonságának és vagyonvédelmének biztosításában,

j) kiadványok készítése, megjelentetése,

k) civil szervezet működése.

Pályázhatnak azok a civil szervezetek, amelyek

a) bejegyzett székhelye Bácsalmás közigazgatási területén van,

b) tevékenységét kizárólag, vagy elsősorban a bácsalmási lakosság érdekében végzik.

A pénzügyi támogatás általános feltételei:

a) a pályázó legalább 2 éve folytat tevékenységet Bácsalmáson

b) a pályázónak nincs lejárt köztartozása

c) a pályázó a korábban kapott támogatással elszámolt

d) nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás

e) a támogatott program résztvevőinek több mint fele helyi lakos

f) a pályázó rendezvényein Bácsalmás Város Önkormányzatát támogatóként tünteti fel.

 

Nem nyújtható támogatás a kérelmezőnek, ha azt üzleti-gazdasági tevékenységre kívánja felhasználni.

A pályázathoz mellékelni kell:

a) a pályázati adatlapot,

b) a civil szervezet nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a törvénynek megfelelően az éves beszámolóját, és közhasznúság esetében a közhasznúsági mellékletet is letétbe helyezte.

A pályázat beadási határideje: 2024. április 30.

A pályázati kiírásnak nem megfelelően benyújtott pályázatok esetén a pályázót egy alkalommal – 8 napos határidő tűzésével – hiánypótlásra kell felhívni. Amennyiben a hiánypótlási határidő eredménytelenül telt el, a nem megfelelően benyújtott pályázatot támogatásban részesíteni nem lehet.

Beadási cím: Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal, 6430 Bácsalmás Gróf Teleki u. 4-8. „Civil pályázat” megjelöléssel.

Pályázni pályázati adatlapon kell, mely a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal portaszolgálatánál térítésmentesen vehető át, vagy letölthető a www.bacsalmas.hu honlapról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. május 31.

A nyertes pályázókat a www.bacsalmas.hu honlapon tesszük közzé.

A pályázó a támogatásként kapott összeg vonatkozásában legkésőbb a következő év május 31-ig, büntetőjogi felelősségének tudatában, aláírásával igazolt beszámolóban tájékoztatni köteles a támogatást nyújtót az elnyert összeg felhasználásáról.

Bácsalmás, 2024. március 27. nap

 

Adatlap (.docx)

Nyilatkozat (.docx)

Németh Balázs

polgármesterLegfrissebb híreink