Meghívó Képviselő-testületi Ülésre 2024.02.27

Feltöltve: 2024-02-20

M e g h í v ó

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2024. február 27-én (kedden),

1400 órai kezdettel tartja soros ülését,

melyre tisztelettel  m e g h í v o m.

Az ülés helye: Bácsalmási Művelődési Központ 2. sz. oldalterme

…../2024. KT-ülés

NYÍLT ülésre javasolt napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Témafelelős: Zobokiné Bite Gyöngyi testületi adminisztrátor
  Előterjesztés
 2. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
  Előadó: Németh Balázs polgármester
 3. 2024. február havi jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról                                                                      (Később küldjük!)
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
 4. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének III. módosítása
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés
 5. Beszámoló a Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett 2023. évi tevékenységről
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 6. Beszámoló a kegyeleti közszolgáltatás 2023. évi ellátásáról
  Témafelelős: Vérné Soltész Ilona városüzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés
 7. Nem lakás célú ingatlanok 2024. március 1-jétől alkalmazandó bérleti díjának megállapítása
  Témafelelős: Tóth Attila városüzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés
 8. Új ingatlanhasznosítási szerződés megkötése a Bácsalmás, Gróf Széchenyi u. 75. hsz., fszt. 2. és 1286. hrsz alatti „Fiedler Közösségi Ház” ingatlan vonatkozásában
  Témafelelős: Tóth Attila városüzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés
 9. Bácsalmás város helyi építési szabályzata módosításának kezdeményezése
  Témafelelős: Keresztesy Csaba megbízott
  Előterjesztés
 10. Megbízás Bácsalmás város helyi építési szabályzata módosításának előkészítésére
  Témafelelős: Keresztesy Csaba megbízott
  Előterjesztés
 11. Tájékoztató a Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nkft. racionalizálásának 2023. évi eredményeiről, várható kilátásokról
  Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes, a Bácsalmási Közszolgáltató Nkft. ügyvezetője
  Előterjesztés
 12. Tájékoztató a bácsalmási sportegyesületek 2023. évi tevékenységéről
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 13. Egyebek
  13.1.   A „Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért” alapítvány adomány- és
             felajánláskérelme
  Előterjesztés

Zárt ülésre javasolt:

 1. Helyi ösztöndíjban részesülők félévi tanulmányi eredményének felülvizsgálata
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető

Bácsalmás, 2024. február 15.

Németh Balázs

polgármesterLegfrissebb híreink