Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2024.01.23

Feltöltve: 2024-01-17

M e g h í v ó

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2024. január 23-án (kedden),

1400 órai kezdettel tartja soros ülését,

melyre tisztelettel  m e g h í v o m.

Az ülés helye: Bácsalmási Művelődési Központ 2. sz. oldalterme

…../2024. KT-ülés

NYÍLT ülésre javasolt napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt és folyamatos határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Témafelelős: Zobokiné Bite Gyöngyi testületi ügyintéző
  Előterjesztés
 2. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
  Előadó: Németh Balázs polgármester
 3. 2024. január havi jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés
 4. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása           (később küldjük)
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető

   
 5. Szakmai beszámoló a Bácsalmás Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2023. évi tevékenységéről, valamint tájékoztató a BÖTP 2024. évi költségvetés-tervezetéről
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 6. A Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nkft. 2024. évi munkatervének és üzleti tervének jóváhagyása
  Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes, a Bácsalmási Közszolgáltató Nkft. ügyvezetője
  Előterjesztés
 7. A polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés
 8. A Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 9. Általános iskolai felvételi körzetek tervezetének véleményezése
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 10. A Bácsalmás, Dózsa Gy. u. 22. II. lakás (2002/A/2 hrsz) adásvételi szerződés keretében történő értékesítése
  Témafelelős: dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző
  Előterjesztés
 11. Egyebek

Zárt ülésre javasolt:

 1. Új lakásbérleti szerződés megkötése a Bácsalmás, Hősök tere 4. fszt. 2. sz., 1284 hrsz. alatti önkormányzati lakás vonatkozásában
  Témafelelős: Tóth Attila városüzemeltetési ügyintéző

Bácsalmás, 2024. január 11.

Németh Balázs

polgármesterLegfrissebb híreink