Meghívó Képviselő-testületi Ülésre 2023. december

Feltöltve: 2023-12-13

M e g h í v ó

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. december 19-én (kedden),

1400 órai kezdettel tartja soros ülését,

melyre tisztelettel  m e g h í v o m.

Az ülés helye: Bácsalmási Művelődési Központ 2. sz. oldalterme

…../2023. KT-ülés

NYÍLT ülésre javasolt napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Témafelelős: Zobokiné Bite Gyöngyi testületi adminisztrátor
  Előterjesztés
 2. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
  Előadó: Németh Balázs polgármester
 3. A képviselő-testület 2024. évi munkatervének és jogalkotási programjának megállapítása
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés
 4. 2024. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés
 5. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00008 azonosító számon igényelt "Belterületi utak fejlesztése Bácsalmáson" elnevezésű projekthez műszaki ellenőr szolgáltató kiválasztása, megbízási szerződés elfogadása
  Témafelelős: Bakos Zoltán István pályázati referens
  ​​​​​​​Előterjesztés
 6. A Vidokber Ingatlanforgalmazó Kft. bérleti szerződésének módosítása
  Témafelelős: Tóth Attila városüzemeltetési ügyintéző
  ​​​​​​​Előterjesztés
 7. Tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi munkájáról
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  ​​​​​​​Előterjesztés
 8. A hatályos helyi építési szabályzat mellékletét képező szabályozási tervben lévő szabályozási vonalként megjelenő szabályozási elemek fenntartása
 9. Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 6/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztés

Zárt ülésre javasolt:

 1. Új lakásbérleti szerződés megkötése a Bácsalmás, Hősök tere 6. sz., 1265/A/2. hrsz. alatti önkormányzati lakás vonatkozásában
  Témafelelős: Tóth Attila városüzemeltetési ügyintéző

Bácsalmás, 2023. december 6.

Németh Balázs

polgármesterLegfrissebb híreink