Meghívó Képviselő-testületi Ülésre 2023.november 28.

Feltöltve: 2023-11-22

M e g h í v ó

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. november 28-án (kedden),

1400 órai kezdettel tartja soros ülését,

melyre tisztelettel  m e g h í v o m.

Az ülés helye: Bácsalmási Művelődési Központ 2. sz. oldalterme

…../2023. KT-ülés

NYÍLT ülésre javasolt napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Témafelelős: Zobokiné Bite Gyöngyi testületi adminisztrátor
  Előterjesztés
 2. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
  Előadó: Németh Balázs polgármester
 3. 2023. november havi jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés
 4. Az önkormányzati lakások bérleti díjának felülvizsgálata a lakásbérleti díjak tekintetében
  Témafelelős: Tóth Attila városüzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés
 5. A szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 6. Új rendelet alkotása a köztemetés költségeinek megtérítéséről
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés
 7. Piaci, vásártéri díjtételek megállapítása 2024. évre
  Témafelelős: Vérné Soltész Ilona városüzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés
 8. Beszámoló Bácsalmás város mezőgazdasági helyzetéről
  Témafelelős: Vérné Soltész Ilona városüzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés
 9. 2024. évi Startmunka mintaprogramban való részvétel
  Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes, a Bácsalmási Közszolgáltató Nkft. ügyvezetője
  Előterjesztés
 10. A Bácsalmás belterület 1240 hrsz-ú (volt kisegítő iskola) ingatlanra vonatkozó adásvételi előszerződés elfogadása
  Témafelelős: dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző
  Előterjesztés
 11. Az MBH Bank Nyrt.-vel kötött, 0212/39 hrsz-ú (Halmos) ingatlant terhelő jelzálogszerződés jóváhagyása
  Témafelelős: dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző
  Előterjesztés
 12. Tájékoztató a lakóhelyi környezet, illetve azon belül kiemelten az országos és helyi védettségű területek állapotának alakulásáról
  Témafelelős: Tóth Attila városüzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés
 13. Tájékoztató a „Bácsalmási Adventi Napok” szervezésének előkészületeiről (idősek karácsonya, köztéri karácsony)
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 14. A Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. kiegészítő támogatás igénylése, ill. a 245/2022. (XI. 29.) Bácsalmás v. öh. határozattal biztosított visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejének meghosszabbítása
  Előterjesztés
 15. A Bácsalmási H.Ö. játszótér-felújítási LEADER pályázat
  Előterjesztés
 16. A „Bácsalmás fejlődik” című, LEADER pályázat megvalósítása (mobilgarázs, mobilház)
  Előterjesztés

Zárt ülésre javasolt:

 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évre vonatkozó pályázatainak elbírálása
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető

Bácsalmás, 2023. november 15.

Németh Balázs

polgármesterLegfrissebb híreink