Meghívó Képviselő-testületi Ülésre 2023 október 31

Feltöltve: 2023-10-30

M e g h í v ó

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. október 31-én (kedden),

1530 órai kezdettel tartja soros ülését,

melyre tisztelettel  m e g h í v o m.

Az ülés helye: Bácsalmási Művelődési Központ 2. sz. oldalterme

…../2023. KT-ülés

NYÍLT ülésre javasolt napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Témafelelős: Zobokiné Bite Gyöngyi testületi adminisztrátor
  Előterjesztés
 2. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
  Előadó: Németh Balázs polgármester
 3. 2023. október havi jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés
 4. Bácsalmás Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés
 5. Új rendelet alkotása a köztisztasági feladatok ellátásáról
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés
 6. Új rendelet alkotása a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés
 7. Köztemetői díjmértékek felülvizsgálata
  Témafelelős: Vérné Soltész Ilona városüzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés
 8. Beszámoló a Bácsalmási Vagyonvédelmi Közalapítvány 2022. évi tevékenységéről
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető

  Előterjesztés
 9. Földhaszonbérleti díjak megállapítása 2024. évre
  Témafelelős: Tóth Attila városüzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés
 10. A „Pro-Team” Rehabilitációs Közhasznú Nkft. részére bérbeadott Bácsalmás, Dugonics u. 21. sz. alatti önkormányzati ingatlan bérleti díjának felülvizsgálata
  Témafelelős: Tóth Attila városüzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés
 11. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00008 számú, "Belterületi utak fejlesztése Bácsalmáson" című projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység elvégzéséhez árajánlatadó szolgáltatók kijelölése
  Témafelelős: Bakos Zoltán István pályázati referens
  Előterjesztés
 12. Tájékoztató a Bácsalmásért Feldolgozó és Értékesítő Start Szociális Szövetkezet 2023. I. félévi tevékenységéről
  Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes igazgatósági elnök
  Előterjesztés
 13. Tájékoztató a Bácsalmási Start Szolgáltató Szociális Szövetkezet 2023. I. félévi tevékenységéről
  Témafelelős: Kulesevics János igazgatósági elnök
  Előterjesztés
 14. Egyebek

Zárt ülésre javasolt:

 1. A Hunyadi János Gimnázium diákjai által benyújtott ösztöndíjpályázatok elbírálása
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
 2. A Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása

Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző

Bácsalmás, 2023. október 18.

Németh Balázs

polgármesterLegfrissebb híreink