Meghívó Képviselő-testületi Ülésre 2023 szeptember 26

Feltöltve: 2023-09-21


                    

M e g h í v ó

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. szeptember 26-án (kedden),

1600 órai kezdettel tartja soros ülését,

melyre tisztelettel  m e g h í v o m.

Az ülés helye: Bácsalmási Művelődési Központ 2. sz. oldalterme

…../2023. KT-ülés

NYÍLT ülésre javasolt napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Témafelelős: Zobokiné Bite Gyöngyi testületi adminisztrátor
  Előterjesztés
 2. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
  Előadó: Németh Balázs polgármester
 3. 2023. szeptember havi jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról                       
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés
 4. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének II. módosítása
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés
 5. Új rendelet alkotása a köztisztasági feladatok ellátásáról                            
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
 6. Új rendelet alkotása a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző                                          
            
 7. A Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nkft. 2023. I. félévi elszámolása
  Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes, a Bácsalmási Közszolgáltató Nkft. ügyvezetője
  Előterjesztés
 8. Beszámoló a Bácsalmás Városért Közalapítvány 2022. évi tevékenységéről
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 9. BKTT Óvoda-Bölcsődéjének beszámolója a 2022/2023-as nevelési évben végzett tevékenységéről, valamint a 2023/2024-es nevelési év munkatervének véleményezése
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 10. Bácsalmáson működő iskolák tájékoztatója a 2022/2023-as tanévben végzett tevékenységükről
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 11. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati kiírása
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 12. Tájékoztató az önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés
 13. Közbeszerzési eljárás indítása Bácsalmás Város Önkormányzata 2024. évi villamosenergia felhasználásának biztosítása érdekében
  Előterjesztés
 14. RRF-1.1.2-21-2022-00089 kódszámú, „Új bölcsőde kialakítása Bácsalmáson” elnevezésű támogatott projekt megvalósításához szükséges előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez szükséges feltáró munkálatokat segítő földmunkagép használat beszerzésére szolgáltató szolgáltató vállalkozások kiválasztása, megrendelő tervezet elfogadása
  Előterjesztés
 15. Bácsalmási Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság visszatérítendő támogatása
  Előterjesztés
 16. 2024-2038 évekre vonatkozó víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása
  Előterjesztés

Zárt ülésre javasolt:

 1. Jelentés a BESZ Kft. 2023. I. félévi gazdasági, pénzügyi helyzetéről
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető

Bácsalmás, 2023. szeptember 13.

Németh Balázs

polgármesterLegfrissebb híreink