Álláspályázat

Feltöltve: 2023-08-23

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 34213

Intézményi iktatószám: 31/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BÁCSALMÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

esetmenedzser

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A Család- és Gyermekjóléti Központnál a gyermekvédelmi gondoskodás hatósági feladatokhoz kapcsolódó javaslattétel és esetvitel Bácsalmás Járás területén. Esetmenedzseri feladatok ellátása az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) alapján.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes, munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Bácsalmás

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés

feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet

honlap címe stb.): A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt munkaidőben Hegyes Anita szakmai vezető nyújt a 79/542 - 550 vagy 0630/2044-537 telefonszámon. A jelentkezés benyújtásának módja: postai úton a jelentkezésnek a Bácsalmás Városi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (6430 Bácsalmás, Dob utca 12.)

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

- Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

- 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egészségügyi és szociális gondoskodás, m.n.s., 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet 2. számú melléklet szerint.

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 34213

Intézményi iktatószám: 31/2023

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

- Probléma-megoldó készség (alap)

- Kommunikációs készség (alap)

- Munkabírás (egyéb)

- Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

- Határidők betartása (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.04. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését szakmai

team végzi, majd ezt követően a pályázatról az intézmény vezetője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.09.06. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.bacsalmas.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.09.18.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.08.20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv

által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály

alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Közigállás megtekintéseLegfrissebb híreink