Ebösszeírás 2023

Feltöltve: 2023-08-14

FELHÍVÁS

BÁCSALMÁS VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ EBÖSSZEÍRÁSRA

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és azokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 

Az ebösszeíró adatlapok leadási határideje: 2023. november 1.

Az adatlap beszerezhető a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal portáján (6430 Bácsalmás, Gr. Teleki J. u. 4-8.), illetve letölthető a www.bacsalmas.hu weboldalról az „Önkormányzat” főmenü / „Ebösszeírás 2023.” almenüpontból.

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás a Hivatalban személyesen, ügyfélfogadási időben, vagy telefonon (79/541-455), illetve a varosuzemeltetes@bacsalmas.hu e-mail címen is kérhető.

A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • Postai úton a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal (6430 Bácsalmás, Gr. Teleki J. u. 4-8.) címére,
  • elektronikus úton (aláírva, majd szkennelve) a varosuzemeltetes@bacsalmas.hu e-mail címre beküldve,
  • a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal földszintjén elhelyezett gyűjtőládába dobva,
  • Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül az Ebösszeíró adatlap kitöltésével és beküldésével.

Felhívom egyúttal a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy:

  • 2013. január 1-től a négyhónaposnál idősebb ebeket transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani.  
  • Az állattartó köteles a három hónapos kort elérő ebét a három hónapos kor betöltésétől számított 30 napon belül, az első oltást követően 6 hónapon belül, ezt követően évenként veszettség ellen saját költségén az állat állategészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal veszettség ellen beoltatni!

      (Amennyiben a kutyája érvényes oltással nem rendelkezik, kérem, hogy az elmaradt oltást a bejelentőlap  kitöltése előtt pótolni szíveskedjen!)

  • A korábbi ebösszeírások alkalmával bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!
  • Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot, elhullást a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal részére írásban bejelenteni.

Az ebösszeíráshoz szükséges adatszolgáltatás elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján - minimum 30.000, - Ft pénzbírság.

Bácsalmás, 2023.08. 11.

Letölthető adatlap (.doc)

 

Patocskai Ibolya                

       jegyző

 

 Legfrissebb híreink