Meghívó Képviselő-testületi Ülésre 2023 május 30

Feltöltve: 2023-05-24

M e g h í v ó

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. május 30-án (kedden),

1400 órai kezdettel tartja soros ülését,

melyre tisztelettel  m e g h í v o m.

Az ülés helye: Bácsalmási Művelődési Központ 2. sz. oldalterme

…../2023. KT-ülés

NYÍLT ülésre javasolt napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Témafelelős: Hirth Erika testületi ügyintéző
  Előterjesztés
 2. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
  Előadó: Németh Balázs polgármester
 3. 2023. május havi jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról                         
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés
 4. Bácsalmás Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés
 5. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés
 6. Beszámoló a közrend, közbiztonság 2022. évi helyzetéről
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 7. A Bajavíz Kft. 2022. évi mérleg-beszámolója, 2023. évi üzleti terve 
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés
 8. Átfogó értékelés a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi ellátásáról
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szoc. és hatósági ov., valamint Szabó Erika Alapszolg. Kp. vezető
  Előterjesztés
 9. Az Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítása
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 10. Az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Témafelelős: Szabó Erika intézményvezető
  Előterjesztés
 11. A Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nkft. 2022. évi beszámolója és közhasznúsági melléklete, ill. tájékoztató a racionalizálás eredményeiről                  
  Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes, a Bácsalmási Közszolgáltató Nkft. ügyvezetője
  Előterjesztés
 12. Beszámoló a földprogram 2022. évi tapasztalatairól
  Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes, a Bácsalmási Közszolgáltató Nkft. ügyvezetője
  Előterjesztés
 13. A Bácsalmásért Feldolgozó és Értékesítő Start Szociális Szövetkezet 2022. évi egyszerűsített mérlegbeszámolója  Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes igazgatósági elnök
  Előterjesztés
 14. A Bácsalmási Start Szolgáltató Szociális Szövetkezet 2022. évi egyszerűsített mérlegbeszámolója
  Témafelelős: Kulesevics János igazgatósági elnök
  Előterjesztés                                    
   
 15. Beszámoló a Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás 2022. évi működéséről
  Témafelelős: dr. Párczen Zoltán megbízott
  Előterjesztés
 16. A Bajai Hivatásos Tűzoltóság Parancsnokának beszámolója Bácsalmás 2022. évi tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 17. A Bácsalmás Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2022. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása
  Témafelelős: dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző
  Előterjesztés
 18. Óvodai csoport- és álláshely-számok meghatározása a 2023/2024-es nevelési évre
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 19. Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata                                               
  Témafelelős: Horváth Erika pályázati referens
  Előterjesztés
 20. A IV. Környezetvédelmi Program elfogadása
  Témafelelős: Vérné Soltész Ilona vagyongazdálkodási és üzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés
 21. Pályázat benyújtása önkormányzatok rendkívüli támogatására
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés
 22. A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00008 azonosító számon igényelt "Belterületi utak fejlesztése Bácsalmáson" elnevezésű projekthez felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása, megbízási szerződés elfogadása
  Témafelelős: Bakos Zoltán pályázati referens
  Előterjesztés
 23. A VERTIKÁL Vagyonkezelő Kft.-nek az FBH-NP Nonprofit Kft.-ben meglévő 20%-os üzletrész MERITAL Vagyonkezelő Kft. részére történő értékesítése, kapcsolódó döntések meghozatala
  Témafelelős: dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző
  Előterjesztés
 24. Baja Város Önkormányzatának az FBH-NP Nonprofit Kft.-ben meglévő 16,95%-os üzletrész DTKH Nonprofit Kft. részére történő értékesítése, kapcsolódó döntések meghozatala
  Témafelelős: dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző
  Előterjesztés
 25. Az országgyűlés 5/2023.(III.31.) OGY határozatához való csatlakozás
   
 26. „TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00012 - Közösségi tér kialakítása Bácsalmáson” elnevezésű projekt építőipari kivitelező kiválasztására irányuló megismételt közbeszerzési eljárás eljárási rendjének és közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentációjának elfogadása
  Előterjesztés
 27. A Magyar Falu Program keretében az állami feladatellátáshoz nem szükséges ingatlanok (ingatlanhányadok) tulajdonjogának települési önkormányzatokhoz történő ingyenes átadása visszautasításáról
  Előterjesztés
 28. Megbízási szerződés megkötése ingatlanközvetítésre
  Előterjesztés
 29. Egyéb

Zárt ülésre javasolt:

 1. Tájékoztató a Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft. működéséről (szóbeli)
  Témafelelős: dr. Tanács Róbert ügyvezető

Bácsalmás, 2023. május 17.

Németh Balázs

polgármesterLegfrissebb híreink