Meghívó Képviselő-testületi Ülésre 2023 április 25

Feltöltve: 2023-04-17

M e g h í v ó

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. április 25-én (kedden),

1400 órai kezdettel tartja soros ülését,

melyre tisztelettel  m e g h í v o m.

Az ülés helye: Bácsalmási Művelődési Központ 2. sz. oldalterme

…../2023. KT-ülés

NYÍLT ülésre javasolt napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Témafelelős: Zobokiné Bite Gyöngyi testületi ügyintéző
  Előterjesztés
 2. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
  Előadó: Németh Balázs polgármester
 3. 2023. április havi jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról                         
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés
 4. Új rendelet alkotása a köztemetőről és a temetkezés rendjéről
  Témafelelős: Vérné Soltész Ilona vagyongazdálkodási és üzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés
 5. Beszámoló az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, rendeletalkotás az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés
 6. Az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló egészségügyi szolgáltatók beszámolói
  Témafelelős: Szakola Zoltán hatósági ügyintéző
  Előterjesztés
 7. Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2022. évi tevékenységéről
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szoc. és hatósági ov. és Szabó Erika intézményvezető
  Előterjesztés
 8. Beszámoló a 2022. évi helyi adózás tapasztalatairól
  Témafelelős: Becze Attiláné adóügyi ügyintéző
  Előterjesztés
 9. 2022. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés elfogadása
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés
 10. A belső kontrollrendszer működésére vonatkozó vezetői nyilatkozatok
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés
 11. Az „Üzemcsarnok létesítése a bácsalmási iparterületen” pályázat keretében megépített üzemcsarnok (Üzemcsarnok II.) bérletére vonatkozó pályázatok értékelése, döntés a bérbeadásról
  Témafelelős: dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző

  Előterjesztés
 12. Tájékoztató a civil szervezetek 2022. évi tevékenységéről
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 13. Új rendelet alkotása a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól
  Előterjesztés
 14. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00012 azonosítószámú, „Közösségi tér kialakítása Bácsalmáson” elnevezésű projekt építőipari kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eljárási rendjének és közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentációjának elfogadása
  Előterjesztés
 15. Energetikai tanácsadói feladatok ellátása tárgykörében hozott 59/2023. (III. 28.) Bácsalmás v. öh. jelölésű határozat módosítása
  Előterjesztés

Zárt ülésre javasolt:

 1. A Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2022. évi mérlege és eredmény-kimutatása
  Témafelelős: dr. Tanács Róbert ügyvezető és Horváth István Attila PBÜ osztályvezető
                                                                                                                                

Bácsalmás, 2023. április 13.

Németh Balázs

polgármesterLegfrissebb híreink