Meghívó Képviselő-testületi Ülésre 2023. március

Feltöltve: 2023-03-19


               

M e g h í v ó

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. március 28-án (kedden),

1400 órai kezdettel tartja soros ülését,

melyre tisztelettel  m e g h í v o m.

Az ülés helye: Bácsalmási Művelődési Központ 2. sz. oldalterme

…../2023. KT-ülés

NYÍLT ülésre javasolt napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Témafelelős: Zobokiné Bite Gyöngyi testületi ügyintéző
  Előterjesztés
 2. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
  Előadó: Németh Balázs polgármester
 3. 2023. március havi jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról                             
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés
 4. A szociális alapszolgáltatások önköltség elemeinek 2023. évi megállapítása
  Témafelelős: Szabó Erika, az Alapszolgáltatási Központ vezetője
  Előterjesztés
 5. Az intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 3/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatot követő módosítása
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 6. A szociális ellátásokról szóló 4/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 7. Beszámoló a Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2022. évi tevékenységről
  Témafelelős
  : Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 8. Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2023. évi munkaterve és szolgáltatási terve
  Témafelelős
  : Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 9. Köztemetői díjmértékek felülvizsgálata
  Témafelelős: Vérné Soltész Ilona vagyongazdálkodási és üzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés
 10. 2023. évi közbeszerzési terv elfogadása
  Témafelelős: Kerényi Tamás beruházási ügyintéző
  Előterjesztés
 11. 2023. évi tűzifa támogatás
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 12. Tájékoztató a Bácsalmásért Feldolgozó és Értékesítő Start Szociális Szövetkezet 2022. II. félévi tevékenységéről
  Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes igazgatósági elnök
  Előterjesztés
 13. Tájékoztató a Bácsalmási Start Szolgáltató Szociális Szövetkezet 2022. II. félévi tevékenységéről
  Témafelelős: Kulesevics János igazgatósági elnök
  Előterjesztés
 14. A VERTIKÁL Vagyonkezelő Kft.-nek az FBH-NP Nonprofit Kft.-ben meglévő üzletrészére vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása
  Előterjesztés
 15. Energetikai szakemberrel megbízási szerződés megkötése
  Előterjesztés
 16. Szolgáltató kiválasztása a „TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00012 - Közösségi tér kialakítása Bácsalmáson” elnevezésű projekt beruházásaival kapcsolatos műszaki ellenőri tevékenység elvégzéséhez
  Előterjesztés
 17. Szolgáltató kiválasztása a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00021 azonosítószámú, „Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal épületenergetikai korszerűsítése” című pályázat keretén belül épületvillamossági kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez
  Előterjesztés
 18. Egyebek

Zárt ülésre javasolt:

 1. Tájékoztató a Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft. működéséről (szóbeli)
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető és dr. Tanács Róbert ügyvezető

Bácsalmás, 2023. március 14.

Németh Balázs

polgármesterLegfrissebb híreink