Meghívó Képviselő-testületi Ülésre 2023. február

Feltöltve: 2023-02-23

 

M e g h í v ó

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. február 28-án (kedden),

1400 órai kezdettel tartja soros ülését,

melyre tisztelettel  m e g h í v o m.

Az ülés helye: Bácsalmási Művelődési Központ 2. sz. oldalterme

…../2023. KT-ülés

NYÍLT ülésre javasolt napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt és folyamatos határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Témafelelős: Zobokiné Bite Gyöngyi testületi ügyintéző
  Előterjesztés
 2. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
  Előadó: Németh Balázs polgármester
 3. 2023. február havi jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés
 4. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének V. módosítása
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés
 5. Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai várható keretszámainak megállapítása                                                                 
  Témafelelős
  : Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés
 6. Bácsalmás Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2024-2026. évi fizetési kötelezettségek megállapítása                                                                   
  Témafelelős
  : Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés
 7. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása                           
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés
 8. Beszámoló a bácsalmási sport-egyesületek 2022. évi tevékenységéről
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 9. Beszámoló a Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett 2022. évi tevékenységről
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 10. Beszámoló a kegyeleti közszolgáltatás 2022. évi ellátásáról
  Témafelelős: Vérné Soltész Ilona vagyongazdálkodási és üzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés
 11. A Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nkft. 2023. évi munkatervének és üzleti tervének jóváhagyása
  Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes, a BÖKK Nkft. ügyvezetője
  Előterjesztés
 12. A Bácsalmásért Feldolgozó és Értékesítő Start Szociális Szövetkezettel kötött haszonkölcsön szerződés újbóli meghosszabbítása
  Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes, a BÖKK Nkft. ügyvezetője
  Előterjesztés
 13. Javaslat a polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés
 14. Nem lakás célú ingatlanok 2023. március 1-jétől alkalmazandó bérleti díjának megállapítása
  Témafelelős: Dervalics Roland vagyongazdálkodási és üzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés
 15. A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00008 azonosító számon igényelt "Belterületi utak fejlesztése Bácsalmáson" elnevezésű projekthez tervező szolgáltató kiválasztása, megbízási szerződés elfogadása
  Témafelelős: Bakos Zoltán István pályázati referens
  Előterjesztés
 16. A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00008 azonosító számon igényelt "Belterületi utak fejlesztése Bácsalmáson" elnevezésű projekthez közbeszerzési szolgáltatás beszerzése eljárásban ajánlattevők kiválasztása
  Témafelelős
  : Bakos Zoltán István pályázati referens
  Előterjesztés
 17. A TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00024 kódszámú, „Üzemcsarnok létesítése a bácsalmási iparterületen” projekthez egyéb szakértői szolgáltatást nyújtó vállalkozó(k) kiválasztása
  Témafelelős: dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző
 18. Az „Üzemcsarnok létesítése a bácsalmási iparterületen” című pályázat keretében megépített üzemcsarnok (Üzemcsarnok II.) hasznosítása bérleti szerződés keretében
  Témafelelős: dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző
  Előterjesztés
 19. A bácsalmási 2371/1 és 2371/2 helyrajzi számú földrészletek telekcsoport újraosztásának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése
  Témafelelős: Száhl Imre projektmenedzser
  Előterjesztés
 20. Tájékoztató a Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nkft. racionalizálásának 2022. évi eredményeiről, várható kilátásokról
  Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes igazgatósági elnök
  Előterjesztés
 21. 2023. évi folyószámlahitel módosítása
  Előterjesztés
 22. Az önkormányzat tulajdonban álló bérlakások értékesítésének lehetősége
  Előterjesztés
 23. Egyebek

Zárt ülésre javasolt:

 1. Helyi ösztöndíjban részesülők félévi tanulmányi eredményének felülvizsgálata
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
 2. Tájékoztató a Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft. működéséről (szóbeli)
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető és dr. Tanács Róbert ügyvezető

Bácsalmás, 2023. február 15.

Németh Balázs

polgármesterLegfrissebb híreink