Meghívó Képviselő-testületi Ülésre

Feltöltve: 2022-12-12

M e g h í v ó

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. december 13-án (kedden),

1400 órai kezdettel tartja soros ülését,

melyre tisztelettel  m e g h í v o m.

Az ülés helye: Bácsalmási Művelődési Központ 2. sz. oldalterme

…../2022. KT-ülés

NYÍLT ülésre javasolt napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Témafelelős: Zobokiné Bite Gyöngyi testületi ügyintéző
  Előterjesztés
 2. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
  Előadó: Németh Balázs polgármester
 3. A képviselő-testület 2023. évi munkatervének és jogalkotási programjának megállapítása
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés
 4. 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés
 5. Tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
 6. Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása a RRF-1.1.2-21-2022-00089 kódszámú, „Új bölcsőde kialakítása Bácsalmáson” elnevezésű támogatott projekt keretében
  Témafelelős: Száhl Imre projektmenedzser

  Előterjesztés
 7. Egyebek

Bácsalmás, 2022. december 1.

Németh Balázs

polgármesterLegfrissebb híreink