Meghívó

Feltöltve: 2022-10-17


                        Bácsalmás Város

Polgármesterétől

M e g h í v ó

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. október 25-én (kedden),

1400 órai kezdettel tartja soros ülését,

melyre tisztelettel  m e g h í v o m.

Az ülés helye: Bácsalmási Művelődési Központ 2. sz. oldalterme

…../2022. KT-ülés

A veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, de a Kormány a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendeletében arról döntött, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

NYÍLT ülésre javasolt napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Témafelelős: Zobokiné Bite Gyöngyi testületi ügyintéző
  Előterjesztés
 2. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
  Előadó: Németh Balázs polgármester
 3. 2022. október havi jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról                       
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés
 4. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
  Témafelelős: Vérné Soltész Ilona vagyongazdálkodási és üzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés
 5. Önkormányzati rendelet alkotása az avar és kerti hulladék égetés szabályairól
  Témafelelős: Vérné Soltész Ilona vagyongazdálkodási és üzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés
 6. Beszámoló a Bácsalmási Vagyonvédelmi Közalapítvány 2021. évi tevékenységéről
  Témafelelős: Szakola Zoltán hatósági ügyintéző
  Előterjesztés
 7. Földhaszonbérleti díjak megállapítása 2023. évre
  Témafelelős: Dervalics Roland vagyongazdálkodási és üzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés
 8. Szolgáltató kiválasztása a „TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00012 azonosítószámú, „Közösségi tér kialakítása Bácsalmáson” című pályázat keretén belül közbeszerzési feladatok ellátására
  Témafelelős: Skropkó Adrián pályázati referens  
  Előterjesztés                                    
 9. TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00024 kódszámú, „Üzemcsarnok létesítése a bácsalmási iparterületen” elnevezésű projekt marketing tevékenység elvégzésére vállalkozó kiválasztása
  Témafelelős: dr. Párczen Zoltán projektasszisztens
  Előterjesztés
 10. Bács-Vinesz’79 Kft. közterület-használati engedély iránti kérelme
  Témafelelős: dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző
  Előterjesztés
 11. A NET-TV Zrt. Bácsalmás, gr. Teleki J. u. 12. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződésének meghosszabbítása
  Témafelelős: Dervalics Roland vagyongazdálkodási és üzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés
 12. Tájékoztató a Bácsalmásért Feldolgozó és Értékesítő Start Szociális Szövetkezet 2022. I. félévi tevékenységéről
  Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes igazgatósági elnök
  Előterjesztés
 13. Tájékoztató a Bácsalmási Start Szolgáltató Szociális Szövetkezet 2022. I. félévi tevékenységéről
  Témafelelős: Kulesevics János igazgatósági elnök
  Előterjesztés
 14. Pályázat benyújtása önkormányzatok rendkívüli támogatására második alkalommal
  Előterjesztés
 15. Egyebek

Zárt ülésre javasolt:

 1. A Hunyadi János Gimnázium diákjai által benyújtott ösztöndíjpályázatok elbírálása
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető

Bácsalmás, 2022. október 12.

Németh Balázs

polgármesterLegfrissebb híreink