Meghívó

Feltöltve: 2022-06-20

2022. június 28-án tartja Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soros ülését.

 

 

A veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, de a Kormány a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendeletében arról döntött, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

NYÍLT ülésre javasolt napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt és folyamatos határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Témafelelős: Zobokiné Bite Gyöngyi testületi ügyintéző
  Előterjesztés
 2. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről 
  Előadó: Németh Balázs polgármester
 3. 2022. június havi jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról                        
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés
 4. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének III. módosítása
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés
 5. A Bácsalmási Rendőrőrs beszámolója a közrend, közbiztonság 2021. évi helyzetéről
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 6. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi működéséről
  Témafelelős: dr. Párczen Zoltán megbízott
  Előterjesztés
 7. Ösztöndíjpályázat kiírása a Hunyadi János Gimnázium diákjainak támogatására
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés
 8. 2021. évben működési támogatásban részesült szervezetek támogatási elszámolása 
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés
 9. RRF-1.1.2-21-2022-00089 kódszámú, „Új bölcsőde kialakítása Bácsalmáson” elnevezésű támogatott projekt keretében a tervezési feladatokat ellátó szolgáltató kiválasztása      
  Témafelelős: Száhl Imre pályázati referens
 10. Az eb-rendészeti telep és a települési állati eredetű melléktermék gyűjtőhely működési szabályzatának módosítása
  Témafelelős: Vérné Soltész Ilona vagyongazdálkodási és üzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés
 11. Helyi esélyegyenlőségi program módosítása
  Témafelelős: Horváth Erika pályázati referens
 12. Pályázat benyújtása önkormányzatok rendkívüli támogatására
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés
 13. Bácsalmási Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság visszatérítendő támogatása
  Előterjesztés
 14. Egyebek

 

Zárt ülésre javasolt:

 1. Városi kitüntető címek és díjak adományozása 
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
 2. B. Benjámin Bácsalmás, Táncsics M. u. 70-72. I. em. 7. számú ingatlanra vonatkozó szolgálati lakás iránti kérelmének elbírálása
 3. H. Mihály Bácsalmás, Táncsics M. u. 70-72. II. em. 10. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződésének meghosszabbítása

 

Bácsalmás, 2022. június 15.

 

Németh Balázs
polgármesterLegfrissebb híreink