Partneri hirdetmény

Feltöltve: 2022-06-03

FELHÍVÁS

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

 

Bácsalmás településrendezési eszközeinek 80/2022.(III.29.) és 81/2022.(III.29.) határozatokkal kezdeményezett  módosítását az Eljr. rendelkezései és Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017.(III.3.) önkormányzati rendelete alapján, tekintettel a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 156-157. § -okra is, partneri véleményezésre bocsátom.

 

3/2017.(III.3.) önkormányzati rendelet alapján partner Bácsalmás település közigazgatási területén: a) ingatlannal rendelkező személy

b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet

c) bejegyzett egyház és civil szervezet

 

Vélemények, javaslatok írásban a polgármester címére (6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József utca 4-8.) papíron, vagy elektronikusan a polgármester e-mail címére (polgarmester@bacsalmas.hu) tehetők jelen felhívástól számított 15 napig.

 

Melléklet (.pdf)

 

Németh Balázs
polgármester

Bácsalmás, 2022. június 2.Legfrissebb híreink