Hirdetmény

Feltöltve: 2022-03-21

Bácsalmás településrendezési eszközeinek módosításáról 

A településfejlesztési koncepcióról, az int-egrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43.§(2) bekezdés a) pontja értelmében a településrendezési eszközök 2022. február 22-én jóváhagyott módosításáról a következő tájékoztatást adom:

Bácsalmás településrendezési eszközei (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) 2022. február 24-től az előírt egyeztetési eljárást követően az alábbiak szerint módosulnak:

1. Falusias lakóterület rovására a kisvárosias lakóterületi kategória kiterjesztésre került a nagyobb beépíthetőség érdekében.

2. Előkertes beépítési módban az utcai garázskapu tilalmára vonatkozó rendelkezés megszűnt.

3. A településközpont vegyes területen a településképi szempontok és kialakult beépítési sajátosságok figyelembevételével az oldalhatáros beépítési lehetőségek növekedtek, az utcafrontra kerülő gazdasági épületek korlátozásra kerültek.

  

Bácsalmás, 2022. március                                                

Németh Balázs sk.

polgármester

 

Településrendezési eszközök módosítása: letöltés(.pdf)Legfrissebb híreink