Bácsalmás Város Honlapja

Oldalainkat 131 vendég böngészi
Pályázat Bácsalmás, Táncsics u. 70-72. 201. sz. alatti 64 m²-es lakás bérbeadására PDF Nyomtatás E-mail
2013. augusztus 06. kedd, 13:59

Bácsalmás Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 24/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete alapján

 

PÁLYÁZATOT  HIRDET

a tulajdonában lévő

Bácsalmás, Táncsics u. 70-72. szám alatti 201. számú (1242 hrsz.) lakás

PIACI ALAPON

történő bérbeadására.

A pályázati kiírások a Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján tekinthető meg, illetve a Gazdasági osztályon átvehetők.

A pályázatok közzétételének napja:

2013. augusztus 6.

A pályázatok beadásának határideje:

2013. augusztus 30. 16.00 óra

Bácsalmás Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal 

BÁCSALMÁS  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA

az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 24/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban : Lr.) 11.§-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján

PÁLYÁZATOT

hirdet

a tulajdonában lévő Bácsalmás, Táncsics u. 70 -72.szám alatti 201.számú (1242hrsz.) lakás piaci alapon történő bérbeadására.

A bérbeadás kezdő időpontja várhatóan:      2013. október 1.

maximális időtartama                         :       5 év

I. A lakás főbb jellemzői :

alapterülete                 :           64 m²

helyiségei                    :           2,5 szoba, főzőkonyha, fürdő, WC, előszoba, kamra

melléképület                :           5 m²

komfortfokozata           :           komfortos

fűtése                        :           egyedi, gázkonvektorral

melegvíz-ellátottsága    :           villanybojlerrel

közüzemi díjak fizetése  :           közvetlenül a szolgáltatónak

műszaki állapota           :           B-30-as falazott szerkezettel épült falszerkezet, egy vb. födém, cserépfedés, egyesített szárnyú ablakok, burkolatok: mozaiklap, PVC-padló

közös használatú helyiségek, terek:  kapubejáró, pince, padlás, belső udvar

A lakás a Városi Önkormányzat illetékesével, Keresztesy Csabával történő előzetes egyeztetést követően megtekinthető. (79/541-455)

Jelen pályázat közzétételének napja   :           2013. augusztus 6.

A pályázat benyújtásának határideje  :           2010. augusztus 30., 16.00 óra

A pályázatok bontásának ideje          :           2013. augusztus 30-a  utáni első Humánpolitikai  Bizottsági ülés.

A lakás bérleti díja                          :           28.160,- Ft/hó

A fizetendő óvadék alsó határa         :           84.480,- Ft./hó

Szerződéses kötelmek:

 1. A bérlet időtartama alatt Bácsalmás közigazgatási területén beköltözhető ingatlan tulajdonjogának vagy haszonélvezeti jogának megszerzése a szerződés megszűnését eredményezi. A jogszerzéstől számított legkésőbb 60. napon, a jogszerzés tényét a bérlő köteles haladéktalanul jelezni, ennek elmulasztása szerződésszegésnek minősül.
 2. Bérlő a bérleti szerződés megkötésekor az általa vállalt óvadékot köteles megfizetni.
 3. Az építmény előtti közterület útpadkáig terjedő területének, illetve a közös használatú helyiségek (lépcsők, folyosó, padlás) tisztán tartása, karbantartása a bérlő feladata.

II.  A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó nevét, nő esetében leánykori családi és utónevét is, továbbá születési helyét, idejét, anyja nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét;
 • Nyertesség esetén a vele együtt költözők nevét, s azok fenti személyes adatait;
 • Pályázati ajánlatát, melyben a bérleti díj havi összegét, valamint a bérleti időtartamot elfogadja;
 • Továbbá nyilatkozatot a vállalt anyagi kötelezettség teljesítésére vonatkozóan, mely nyilatkozatot jövedelemigazolással vagy fedezet rendelkezésre állásával kell alátámasztani;
 • A jövedelemigazolás csatolásának elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
 • Nyilatkozatot, hogy nyertesség esetén a lakástörvényben és a vonatkozó helyi önkormányzati rendeletben foglalt rendelkezéseket, illetve a pályázati kiírás szerződéses kötelmeit, mint irányadó szerződéses tartalmat elfogadja;
 • Azon egyéb, a pályázó szempontjából fontosnak minősített körülményeket, melyeknek a szerződés tartalma szempontjából jelentősége van.

A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal iktatójában személyesen, vagy postai úton. Postai úton benyújtott pályázat esetén értelemszerűen a belső zárt borítékba kell, hogy kerüljön a pályázat. A pályázatot tartalmazó borítékra a következő szöveget kell ráírni :

PÁLYÁZAT

Bácsalmás, Táncsics u. 70-72. szám alatti 201.számú

piaci alapú bérlakásra  - (9/20)

2013. szeptember hónapban tartandó Humánpolitikai Bizottság üléséig felbontani TILOS !

A postai úton benyújtott pályázatnak is a pályázat beadási határidejéig be kell érkeznie a Polgármesteri Hivatalhoz, a határidőn túl beérkező pályázatot felbontás nélkül visszaküldjük.

A pályázatok bontási eljárásán a pályázók külön meghívás nélkül részt vesznek. A pályázatok bontási eljárásán a Bizottság ismerteti az adott pályázó nevét, a vállalt bérleti díj összegét, valamint a pályázó bérletre vonatkozó egyéb ajánlatait. A Bizottság ezt követően licitrendszer alkalmazásával megállapítja azt, hogy ki hajlandó a legmagasabb óvadékot fizetni a bérlakás esetében.

A Humánpolitikai Bizottság a beérkezett pályázatokat a Lr-ben meghatározott szempontok figyelembevételével bírálja el.  A Humánpolitikai Bizottság döntése  alapján a pályázatot elnyert személlyel a polgármester 5 évre köti meg a lakásbérleti szerződést.

A polgármester döntéséről a pályázók írásos értesítést kapnak.

A nyertes pályázónak szerződéses kötelemben vállalnia kell, hogy

 • a bérlet tartama alatt Bácsalmás közigazgatási területén beköltözhető ingatlan tulajdon jogának megszerzése a szerződés megszűnését eredményezi a jogszerzéstől számított legkésőbb 60. napon, a jogszerzés tényét a bérlő köteles haladéktalanul jelezni, ennek elmulasztása szerződés szegésnek minősül.
 • a lakásbérleti szerződés fennállása alatt köteles életvitelszerűen a lakásban lakni; az       idevonatkozó törvényi rendelkezések megszegése a szerződés felmondására okot adó    körülménynek számít.
 • a közmű üzemeltetőkkel kapcsolatos fizetési kötelezettségének teljesítését három havonta igazolni kell.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

A Bizottság a pályázati kiírásban meghatározott Óvadék minimális összegét licitrendszer alkalmazásával 1.000,- Forintonként emeli, melyre a megjelent pályázók bemondással vagy kézfeltartással reagálnak.

A pályázók személyes megjelenése mindenképpen szükséges a 2013.  szeptember hónapban tartandó Humánpolitikai Bizottság ülésén. Az ülés időpontjáról a pályázók értesítést kapnak.

A licitálás nyertesével javasolja a Bizottság megkötni a lakásbérleti szerződést.

Ha érvényes pályázat nem érkezik, az önkormányzat új pályázatot ír ki.

A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a Ptk. és a Lr. előírásai az irányadók.

Bácsalmás, 2013. augusztus 6.

Németh Balázs
polgármester

 
Bácsalmás Város Honlapja
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval