Bácsalmás Város Honlapja

Oldalainkat 65 vendég böngészi
Meghívó az április 24-ei Képviselő-testületi ülésre PDF Nyomtatás E-mail
2018. április 16. hétfő, 00:00

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. április 24-én (KEDDEN)
14:00 órai kezdettel tartja soros ülését,
melyre tisztelettel m e g h í v o m

Az ülés helye: Bácsalmási Kulturális Központ 2. sz. oldalterme

.../2018. KT ülés

NYÍLT ülés javasolt napirendi pontjai:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Zobokiné Bite Gyöngyi testületi ügyintéző
  Előterjesztés(.pdf)
 2. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
  Előadó: Németh Balázs polgármester
 3. 2018. április havi jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
  Előadó: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés(.pdf)
 4. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, rendeletalkotás az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
 5. Az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló egészségügyi szolgáltatók beszámolói
  Témafelelős: Szakola Zoltán hatósági ügyintéző
  Előterjesztés(.pdf)
 6. Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2017. évi tevékenységéről
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági ov. és Bárócz Tímea intézményvezető
  Előterjesztés(.pdf)
 7. A Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény beszámolója a 2017. évi tevékenységéről
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
 8. Beszámoló a 2017. évi helyi adózás tapasztalatairól
  Témafelelős: Piukovicsné Szilvási Ilona és Józsa Zoltán adóügyi ügyintézők
  Előterjesztés(.pdf)
 9. 2017. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés elfogadása
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
 10. A Kosza-Me Kft. eszközbeszerzésének támogatása
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
 11. Tájékoztató a Bácsalmási Ifjúsági Önkormányzat 2017. évi tevékenységéről
  Témafelelős: Ótott Klaudia humán ügyintéző
  Előterjesztés(.pdf)
 12. EFOP-3.3.2-16-2016-00069 kódszámú, ,,Közművelődés eredményességét segítő járási szintű programok Bácsalmáson" elnevezésű pályázati projekt keretében az eszközbeszerzési tevékenység ellátására irányuló szerződéstervezet jóváhagyása
  Témafelelős: Horváth Erika pályázati referens
  Előterjesztés(.pdf)
 13. A BESZ Kft. társasági szerződés módosításának jóváhagyása
  Témafelelős: Szakola Zoltán hatósági ügyintéző
  Előterjesztés(.pdf)
 14. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés felülvizsgálata
  Témafelelős: Dervalics Roland városüzemeltetési ügyintéző

  Előterjesztés(.pdf)
 15. Tájékoztató a civil szervezetek 2017. évi tevékenységéről
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági ügyintéző

  Előterjesztés(.pdf)

 16. Egyebek

Zárt ülésre javasolt:

  1. A BESZ Kft. 2017. évi mérlege és eredmény-kimutatása
   Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  2. T. Zoltán letelepedési támogatás iránti kérelmének elbírálása
   Témafelelős: Dervalics Roland városüzemeltetési ügyintéző

   Bácsalmás, 2018. április 12.

   Németh Balázs
   polgármester

   A Bajai Hivatásos Tűzoltóság Parancsnokának beszámolója Bácsalmás 2016. évi tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
    
   Bácsalmás Város Honlapja
   JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval